* *
Інструкція для посади "Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та феросплавному виробництвах 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та феросплавному виробництвах 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією робітника шихтового двору у сталеплавильному або феросплавному виробництвах 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи технологічного процесу, що відбувається в сталеплавильних та феросплавних цехах;
      - графік подавання шихти до плавильних агрегатів;
      - види, властивості та призначення сирих матеріалів, що використовуються для виплавки сталі і феросплавів, їх розміщення в бункерах і на шихтовому дворі сталеплавильних і феросплавних цехів;
      - склад шихти на плавку залежно від марок сталі, що виплавляються;
      - правила збереження та складування кожного виду матеріалів;
      - правила поводження з вибухонебезпечними матеріалами;
      - принцип роботи устаткування шихтового двору.

1.4. Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та феросплавному виробництвах 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та феросплавному виробництвах 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та феросплавному виробництвах 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та феросплавному виробництвах 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує та веде роботи з обслуговування цехів з річною продуктивністю понад 1 млн.тонн сталі або цехів, що виплавляють леговані марки сталі.

2.2. Забезпечує своєчасне розвантажування матеріалів, що прибувають на шихтовий двір сталеплавильних та феросплавних цехів, і складування їх за видами та сортами; навантаження шихтових, додаткових і заправних матеріалів і розкислювачів в мульди або короби відповідно до шихтування плавок та бере участь в виконанні цих робіт.

2.3. Формує состави з шихтою для подавання їх до печей.

2.4. Подає порожні вагонетки на шихтовий двір та розставляє їх під навантаження.

2.5. Забезпечує повноваговість завантаження мульд та додержання установлених габаритів.

2.6. Контролює якість та вибухонебезпечність матеріалів, що надходять на шихтовий двір, правильність зважування шихти, стан та чистоту мульд, мульдових вагонеток та залізничних шляхів на шихтовій дільниці.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та феросплавному виробництвах 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та феросплавному виробництвах 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та феросплавному виробництвах 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та феросплавному виробництвах 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та феросплавному виробництвах 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та феросплавному виробництвах 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та феросплавному виробництвах 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та феросплавному виробництвах 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та феросплавному виробництвах 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та феросплавному виробництвах 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та феросплавному виробництвах 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та феросплавному виробництвах 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та феросплавному виробництвах 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та феросплавному виробництвах 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та феросплавному виробництвах 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та феросплавному виробництвах 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.