* *
Інструкція для посади "Бригадир-настроювач трубоелектрозварювальних станів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бригадир-настроювач трубоелектрозварювальних станів 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Спеціальна підготовка в галузі управління. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією робітника трубоелектрозварювального цеху 5 розряду не менше 4 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес і режими зварювання труб під шаром флюсу та технічні вимоги до допоміжних матеріалів (електродного дроту, флюсів);
      - марки сталі, їх властивості та сортамент труб;
      - будову та принцип роботи трубоелектрозварювальних станів, зварювальних головок, кромкостругальних верстатів, кромкозагинальної машини та допоміжного устаткування і механізмів відділення.

1.4. Бригадир-настроювач трубоелектрозварювальних станів 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бригадир-настроювач трубоелектрозварювальних станів 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бригадир-настроювач трубоелектрозварювальних станів 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бригадир-настроювач трубоелектрозварювальних станів 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує роботи та веде технологічний процес підготовки штрипса на кромкостругальному верстаті, складання та зварювання карт, виготовлення трубної заготовки на кромкозагинальній машині та формувальних вальцях, зовнішньому і внутрішньому зварюванні труб на зварювальних станах.

2.2. Забезпечує передачу труб на ремонтну площадку та доставку флюсу і електродного дроту.

2.3. Контролює якість зварного шва, флюсу та електродного дроту.

2.4. Бере участь в ремонтах та настроюванні станів, зварювальних головок і допоміжних механізмів, а також в регулюванні режимів зварювання.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бригадир-настроювач трубоелектрозварювальних станів 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бригадир-настроювач трубоелектрозварювальних станів 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бригадир-настроювач трубоелектрозварювальних станів 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бригадир-настроювач трубоелектрозварювальних станів 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бригадир-настроювач трубоелектрозварювальних станів 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бригадир-настроювач трубоелектрозварювальних станів 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бригадир-настроювач трубоелектрозварювальних станів 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бригадир-настроювач трубоелектрозварювальних станів 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бригадир-настроювач трубоелектрозварювальних станів 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бригадир-настроювач трубоелектрозварювальних станів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бригадир-настроювач трубоелектрозварювальних станів 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бригадир-настроювач трубоелектрозварювальних станів 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бригадир-настроювач трубоелектрозварювальних станів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бригадир-настроювач трубоелектрозварювальних станів 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бригадир-настроювач трубоелектрозварювальних станів 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бригадир-настроювач трубоелектрозварювальних станів 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.