Інструкція для посади "Начальник вишкомонтажного цеху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник вишкомонтажного цеху" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються діяльності цеху;
      - організацію робіт та технологію монтажу і демонтажу бурових;
      - технічні вимоги до споруджених бурових;
      - технічні характеристики і конструкційні особливості бурового устаткування і спецтехніки, що використовуються під час виконання робіт;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - порядок складання виробничих завдань;
      - законодавство з охорони надр та навколишнього середовища;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник вишкомонтажного цеху призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник вишкомонтажного цеху підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник вишкомонтажного цеху керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник вишкомонтажного цеху під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю цеху.

2.2. Забезпечує виконання завдань з будівництва і монтажу бурових та ритмічну роботу вишкомонтажних бригад.

2.3. Забезпечує технічно правильну експлуатацію устаткування і виконання графіків його ремонту.

2.4. Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, його технології, механізації будівельно-монтажних робіт, підвищення якості і скорочення термінів будівництва бурових.

2.5. Організовує розроблення і впровадження організаційно-технічних заходів, що забезпечують виконання завдань із спорудження бурових.

2.6. Бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий і паводковий періоди.

2.7. Забезпечує безпечні і здорові умови праці.

2.8. Аналізує результати господарської діяльності цеху.

2.9. Координує роботу виконробів, механіків, майстрів.

2.10. Забезпечує складання і своєчасне подання встановленої звітності по цеху.

2.11. Керує робітниками цеху.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник вишкомонтажного цеху має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник вишкомонтажного цеху має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник вишкомонтажного цеху має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник вишкомонтажного цеху має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник вишкомонтажного цеху має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник вишкомонтажного цеху має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник вишкомонтажного цеху має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник вишкомонтажного цеху має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник вишкомонтажного цеху має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник вишкомонтажного цеху несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник вишкомонтажного цеху несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник вишкомонтажного цеху несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник вишкомонтажного цеху несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник вишкомонтажного цеху несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник вишкомонтажного цеху несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник вишкомонтажного цеху несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.