Інструкція для посади "Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вальцювальника із складання та перевалки клітей 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - процес прокатки та профілювання різних марок сталі;
      - методи підналагодження клітей станів і профілевигинальних агрегатів, що обслуговуються;
      - будову станів та агрегатів, що обслуговуються;
      - способи зберігання валків і запобігання їх корозії.

1.4. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує, комплектує, складає, розбирає, налагоджує кліті на стендах і бере участь в установленні їх на рейкобалочних і лінійних сортопрокатних станах з сортаментом прокату до 20 профілерозмірів і роликових правильних машинах згідно з кресленнями та картами налагодження.

2.2. Розбирає, комплектує та складає кліті на блюмінгах, рейкобалочних і лінійних сортопрокатних станах з сортаментом прокату понад 20 профілерозмірів, безперервних, дрібносортних, дротових, штрипсових і листових станах, великосортних станах 600 і 650 з послідовним розташуванням клітей, профілевигинальних агрегатах; готує арматуру та перевалює валки на роликових правильних машинах рейкобалочних і великосортних станів під керівництвом вальцювальника із складання та перевалки клітей вищої кваліфікації.

2.3. Замінює валки і валкову арматуру на клітях стана та приймає їх після виготовлення.

2.4. Готує та ремонтує запасне устаткування клітей: лінійки, проводки, муфти, шпинделі тощо.

2.5. Веде облік кількості валків та їх технічної придатності.

2.6. Забезпечує зберігання валків на стелажах та запобігає їх псуванню та корозії.

2.7. Здає валки на переточування і перешліфування та приймає їх після обробки.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.