* *
Інструкція для посади "Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи процесу прокатки та профілювання різних марок сталі;
      - марки металу, з яких виготовляються валки та валкова арматура;
      - способи обробки валків і технічні вимоги до них;
      - сортамент і марки сталі, прокатуваної на стані;
      - принцип роботи устаткування, що обслуговується;
      - слюсарну справу.

1.4. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розбирає, комплектує та складає кліті на рейкобалочних і лінійних сортопрокатних станах із сортаментом прокату до 20 профілерозмірів і роликових правильних машинах під керівництвом вальцювальника із складання та перевалки клітей вищої кваліфікації.

2.2. Бере участь у розбиранні, комплектуванні, складанні клітей на профілевигинальних агрегатах і прокатних станах.

2.3. Бере участь у заміні валків і валкової арматури, випробуванні їх на стенді та на станах, налагодженні клітей та випробуванні їх під навантаженням.

2.4. Подає валки до клітей за допомогою крана та прибирає замінені валки.

2.5. Бере участь у ремонті устаткування, що обслуговується.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.