* *
Інструкція для посади "Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вальцювальника із складання та перевалки клітей 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методи налагодження клітей станів і профілевигинальних агрегатів, що обслуговуються;
      - причини виходу зі строю валків і валкової арматури;
      - конструктивні особливості прокатних станів.

1.4. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує, комплектує, складає, розбирає, налагоджує кліті на стендах та бере участь в установленні їх на блюмінгах, рейкобалочних і лінійних сортопрокатних станах з сортаментом прокату понад 20 профілерозмірів, безперервних, дрібносортних, дротових, штрипсових і листових станах, великосортних станах 600 і 650 з послідовним розташуванням клітей: профілевигинальних агрегатах.

2.2. Готує та перевалює на стані кліті.

2.3. Готує арматуру та перевалює валки на роликових правильних машинах рейкобалочних і великосортних станів.

2.4. Готує, розбирає, комплектує, складає та налагоджує кліті на станах прокатки широкополочних балок під керівництвом вальцювальника із складання та перевалки клітей вищої кваліфікації.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вальцювальник зі складання та перевалки клітей 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.