Інструкція для посади "Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв VI група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв VI група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з обслуговування перетворювальних пристроїв V групи кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - керівні вказівки та інструкції з будови і налагодження перетворювального устаткування;
      - схеми, призначення і будову устаткування, що обслуговується;
      - схему роботи і принцип дії блоків керування;
      - будову й принцип дії апаратури, що застосовується під час випробувань і вимірювань, генератора імпульсних напруг, осцилографа;
      - схеми й будову струмового і стабілітронового лавинного захистів;
      - види зв'язку, встановленого на об'єкті, правила їх використання;
      - схеми комутації перетворювача;
      - види пошкоджень і порушень режиму роботи;
      - основні вимоги до трансформаторів постійного струму й напруги;
      - схеми ввімкнення трансформаторів постійного струму і напруги;
      - призначення автоматичного повторного ввімкнення (АПВ) ліній;
      - призначення і основні вимоги до автоматичного ввімкнення резерву (АВР);
      - теоретичні основи електротехніки і промислової електроніки.

1.4. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв VI група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв VI група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв VI група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв VI група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує встановлені режими за напругою, навантаженням, температурою та іншими параметрами під час обслуговування перетворювальних мостів.

2.2. Виконує відповідальні й складні роботи з випробувань і налагодження перетворювального устаткування.

2.3. Перевіряє параметри блоків керування, параметри блоків датчика контролю тиристорів (ДКТ) і датчика переходу струму через нуль (ДПН).

2.4. Перевіряє функціонування модулів за допомогою електронно-променевих приладів, осцилографування після їхньої заміни, перевіряє блок струмового захисту тощо.

2.5. Перевіряє лавинний стабілітронів захист, характеристики тиристорних блоків після заміни дефектних вузлів.

2.6. Перевіряє і настроює схеми на логічних елементах.

2.7. Настроює канали світлового керування відповідно із заданими установленнями за потужністю світлового випромінювання.

2.8. Настроює систему стеження, включаючи роботи зі спільної перевірки і настройки пристроїв блокування за струмом (ПБС) і ДПН.

2.9. Проводить ремонт і налагодження блоків керування БТ і всіх блоків дроселів (БД) і ШТБ.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв VI група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв VI група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв VI група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв VI група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв VI група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв VI група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв VI група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв VI група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв VI група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв VI група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв VI група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв VI група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв VI група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв VI група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв VI група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв VI група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.