Інструкція для посади "Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв V група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв V група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з випробувань та вимірювань IV групи кваліфікації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила, методи й терміни проведення нескладних випробувань та вимірювань перетворювального устаткування;
      - схеми первинних з'єднань і розташування устаткування на об'єкті;
      - основні технічні характеристики й будову експлуатованого устаткування;
      - будову й принцип дії тиристорних блоків;
      - схему випробувального стенду;
      - схеми і принцип дії апаратури, що застосовується під час налагодження, випробувань і вимірювань;
      - правила, порядок і терміни перевірки перетворювальних пристроїв і контрольних апаратів;
      - принцип дії основних захистів тиристорних блоків, каналів керування і сигналізації;
      - логічні схеми;
      - режими роботи перетворювача, трансформатора, кабельних і повітряних ліній електропередачі;
      - основи електротехніки і промислової електроніки.

1.4. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв V група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв V група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв V група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв V група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Усуває дефекти апаратури, що застосовується під час випробувань і вимірювань.

2.2. Підготовляє робоче місце.

2.3. Під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації під час обслуговування перетворювальних мостів забезпечує встановлені режими за напругою, навантаженням, температурою та іншими параметрами; проводить нескладні випробування і налагодження устаткування перетворювальних пристроїв; замінює тиристорні трійки в тиристорних блоках (БТ); перевіряє цілісність тиристорних комірок за допомогою генератора імпульсних напруг, осцилографа і мегомметра; вимірює параметри блока резисторів із заміною і налагодженням їх; перевіряє перехідні контакти елементів блока (дроселів насичення, резисторів, конденсаторів тощо); випробовує тиристори на стенді, підбирає їх у трійки за основними електричними характеристиками, випробовує трійки на стенді; встановлює і знімає модулі блока, проводить випробування модуля блока.

2.4. Під керівництвом фахівця або електромонтера вищої кваліфікації ремонтує апаратуру каналів керування, стеження, захисту, встановлену на тиристорних блоках; перевіряє і настроює релейну частину шаф тиристорних блоків (ШТБ); вимірює електричні величини за допомогою електронного осцилографа; проводить монтаж і демонтаж модулів та іншого устаткування під час ремонтів; веде підготовку й випробування блока моста в зборі; проводить ревізію стовпів опорів, реакторів, ревізію та випробування розрядників.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв V група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв V група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв V група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв V група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв V група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв V група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв V група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв V група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв V група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв V група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв V група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв V група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв V група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв V група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв V група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з обслуговування перетворювальних пристроїв V група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.