Інструкція для посади "Контролер ринку 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер ринку 2-го розряду" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та прискорене курсове або індивідуальне навчання з присвоєнням кваліфікації продавця продовольчих (непродовольчих) товарів 2 розряду з формуванням відповідних умінь і навичок для виконання роботи контролера ринку. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила торговельного обслуговування населення;
      - правила торгівлі на ринках, ветеринарно-санітарні правила для ринків, інші нормативно-правові документи, що визначають та регламентують діяльність підприємств торгівлі;
      - порядок справляння ринкового збору, плати за надавані послуги;
      - принципи роботи та правила використання ваговимірювальних приладів, іншого торгового інвентарю;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Контролер ринку 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер ринку 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер ринку 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер ринку 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Створює належні умови для купівлі-продажу товарів, додержання санітарних норм і прав споживачів.

2.2. Розміщує продавців на торговельних місцях та спеціалізованих зонах, рядах, майданчиках.

2.3. Перевіряє використання торговельних місць за призначенням, наявність у продавців касового чека про сплату ринкового збору.

2.4. При продажу продукції тваринного та рослинного походження перевіряє наявність документа про проведення експертизи в лабораторії ветеринарно-санітарного контролю на ринку.

2.5. Контролює розміщення транспортних засобів на спеціально розмічених майданчиках ринку.

2.6. Перевіряє регулярність проведення адміністрацією ринку спеціальних санітарних заходів за щомісячним графіком або вимогою санітарного лікаря.

2.7. Контролює справність та правильне використання виданих напрокат ваговимірювальних приладів, іншого торгового інвентарю, а також недопущення заборонених до продажу товарів.

2.8. Контролює додержання правил торгівлі, санітарного, технічного і протипожежного стану території ринку, громадського порядку.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер ринку 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер ринку 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер ринку 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер ринку 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер ринку 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер ринку 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер ринку 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер ринку 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер ринку 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер ринку 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер ринку 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер ринку 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер ринку 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер ринку 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер ринку 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер ринку 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.