Інструкція для посади "Контролер робіт на металопокриттях 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер робіт на металопокриттях 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні умови і Державні стандарти на приймання деталей до і після металопокриття;
      - вимоги до поверхонь деталей до металопокриття;
      - основи технологічного процесу металопокриття, алюмінування, полірування та глянсування деталей;
      - потрібну чистоту поверхні та товщину шару металопокриття;
      - методи контролю покриття;
      - будову, призначення та умови застосування контрольно-вимірювальних інструментів;
      - властивості кислот, лугів та ціанистих солей і правила поводження з ними;
      - класифікацію і види браку з основних операцій;
      - основні відомості про допуски, посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення.

1.4. Контролер робіт на металопокриттях 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер робіт на металопокриттях 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер робіт на металопокриттях 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер робіт на металопокриттях 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює і приймає після нанесення металопокриття прості і середньої складності деталі, які мають западини і виступи.

2.2. Визначає придатність деталей для покриття.

2.3. Перевіряє чистоту поверхні основного металу та якість його покриття.

2.4. Контролює виконання технологічного процесу металопокриття, алюмінування, полірування та глянсування.

2.5. Виконує зовнішній огляд деталей та виявляє дефекти основного металу, дефекти зварювання та інші дефекти поверхні, які приводять до браку деталей після покривання.

2.6. Оформляє документацію.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер робіт на металопокриттях 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер робіт на металопокриттях 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер робіт на металопокриттях 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер робіт на металопокриттях 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер робіт на металопокриттях 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер робіт на металопокриттях 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер робіт на металопокриттях 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер робіт на металопокриттях 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер робіт на металопокриттях 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер робіт на металопокриттях 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер робіт на металопокриттях 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер робіт на металопокриттях 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер робіт на металопокриттях 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер робіт на металопокриттях 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер робіт на металопокриттях 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер робіт на металопокриттях 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Арматура парових машин і турбін - контроль після електрополірування.

5.2. Гвинти, гайки, пружини, осі латунні - контроль після нікелювання та електрополірування.

5.3. Деталі побутової електроосвітлювальної апаратури - контроль всіх видів гальванопокриттів.

5.4. Кріпильні деталі - болти, гайки, стяжки, штифти - контроль і приймання всіх видів гальванічних покриттів і гальванічного лудіння.

5.5. Скоби, пробки, кільця і інші деталі - перевірка розмірів під час хромування робочих поверхонь.

5.6. Шестірні - контроль після обміднення, хромування тощо.