Інструкція для посади "Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію, способи перевірки на точність апаратури будь-якої складності;
      - принцип дії та методи контролю особливо складних взірців лічильно-розв'язуючих, електромеханічних, електро-магнітних, акустичних, гіроскопічних приладів, приймально-передавальних радіопристроїв;
      - технічні умови та інструкції складання, монтажу, регулювання, випробувань;
      - розрахунки схем радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку будь-якої складності;
      - основні принципи організації контролю якості виробів.

1.4. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює, приймає і здійснює повне випробування приймально-передавальних радіопристроїв, систем автоматичних телефонних станцій, електротехнічних приладів, ЕОМ, радіоелектронної апаратури та апаратури провідного зв'язку будь-якої складності.

2.2. Контролює та приймає дослідні та експериментальні взірці усіх видів блоків та вузлів апаратури.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер радіоелектронної апаратури та приладів 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Апаратура радіоелектронна на мікроскладаннях, особливо точна та відповідальна - контроль випробування, здавання.

5.2. Апаратура стаціонарна (дослідна) особливо складних станцій багатоканального телефонування, радіолокаційних, гідроакустичних станцій - контроль, випробування і здавання.

5.3. Апарати телеграфні особливо складні - контроль згідно з ТУ та здавання замовнику.

5.4. Комплекти координатних гіроскопічних приладів - контроль та випробування.

5.5. Прилади та системи гіроскопічні прецизійні - контроль та випробування.

5.6. Радіостанції радіолокаційні - перевірка працездатності, комплексне регулювання під діючими антенами згідно з технічними умовами та здавання замовнику.

5.7. Радіоприймачі та радіоли супергетеродинні усехвильові вищого класу - контроль, приймання та повне випробування дослідних взірців.

5.8. Схеми інтегральні - контроль електричних параметрів.

5.9. Станції телефонні особливо складні - контроль механічного та електричного регулювання, випробування згідно з технічними умовами та здавання.

5.10. Телевізори кольорові 1 - 3 класу - контроль електричних параметрів дослідних експериментальних взірців.