Інструкція для посади "Командир загону аварійно-рятувального", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Командир загону аварійно-рятувального" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту на керівних посадах нижчого рівня - не менше 3 років. Післядипломна освіта: магістр управління у сфері цивільного захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, укази, інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність аварійно-рятувальних служб;
      - накази, інструкції, статути, нормативні та інші керівні документи;
      - технологічні схеми ведення будівельних та інших капітальних робіт;
      - будівельні норми і правила;
      - норми проектування;
      - перспективи розвитку галузей економіки;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - методи визначення економічної ефективності впровадження нової техніки та технології, раціоналізаторських пропозицій та винаходів;
      - характеристики потенційно небезпечних об'єктів;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки, електробезпеки, безпечного ведення робіт.

1.4. Командир загону аварійно-рятувального призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Командир загону аварійно-рятувального підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Командир загону аварійно-рятувального керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Командир загону аварійно-рятувального під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу загону, розподіляє обов'язки між підлеглими.

2.2. Здійснює керівництво особовим складом загону під час проведення аварійно-рятувальних робіт і ліквідації наслідків аварій на закріплених об'єктах і територіях.

2.3. Забезпечує укомплектованість загону кадрами, їх розстановку у відповідності з професійною підготовкою та кваліфікацією.

2.4. Підтримує режим цілодобової готовності загону до виїзду за сигналом про надзвичайну ситуацію та ефективну взаємодію його підрозділів.

2.5. Бере участь в обстеженні та оцінці аварійної ситуації, підготовці та виконанні заходів щодо її ліквідації, розробленні та погодженні планів ліквідації аварій.

2.6. Організовує виконання аварійно-рятувальних робіт відповідно до оперативних планів, стежить за дотриманням особовим складом вимог безпеки праці під час виконання робіт, здійснює коригування тактики та технології їх проведення у разі зміни ситуації.

2.7. Надає необхідну допомогу іншим аварійно-рятувальним загонам відповідно до диспозиції.

2.8. Організовує роботу реанімаційно-протишокових груп, газоаналітичних лабораторій, служби депресійних і газових зйомок та інших служб, які входять до складу аварійно-рятувального загону.

2.9. Забезпечує розроблення і виконання виробничо-профілактичних заходів щодо зниження аварійної небезпеки на обслуговуваних об'єктах і поліпшення підготовленості до ліквідації аварій.

2.10. Здійснює необхідне матеріально-технічне забезпечення загону.

2.11. Забезпечує належний рівень технічного оснащення загону, його справність та постійну готовність, контролює дотримання правил технічної експлуатації та зберігання.

2.12. Організовує та контролює проведення технічного обслуговування та ремонту засобів технічного оснащення.

2.13. Здійснює аналіз виконаних аварійно-рятувальних робіт з командним та рядовим складом, проведення тактичних навчань на закріплених об'єктах і територіях.

2.14. Забезпечує регулярні тренування з використанням аварійно-рятувальних засобів та спеціального оснащення.

2.15. Здійснює банківські операції за договорами, укладеними з підприємствами, організаціями та територіями, які обслуговуються підрозділом.

2.16. Контролює стан складання планів фінансування на утримання загону.

2.17. Забезпечує підготовку звітності за встановленим порядком та термінами.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Командир загону аварійно-рятувального має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Командир загону аварійно-рятувального має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Командир загону аварійно-рятувального має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Командир загону аварійно-рятувального має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Командир загону аварійно-рятувального має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Командир загону аварійно-рятувального має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Командир загону аварійно-рятувального має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Командир загону аварійно-рятувального має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Командир загону аварійно-рятувального має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Командир загону аварійно-рятувального несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Командир загону аварійно-рятувального несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Командир загону аварійно-рятувального несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Командир загону аварійно-рятувального несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Командир загону аварійно-рятувального несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Командир загону аварійно-рятувального несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Командир загону аварійно-рятувального несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.