Інструкція для посади "Командир загону гірського пошуково-рятувального", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Командир загону гірського пошуково-рятувального" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом на керівних посадах нижчого рівня - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, укази, інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність аварійно-рятувальних служб;
      - накази, інструкції, статути, інші нормативні документи;
      - технології та методи рятування у гірських умовах, правила експлуатації технічних засобів рятування та засобів зв'язку, правила надання долікарської допомоги;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми з охорони праці.

1.4. Командир загону гірського пошуково-рятувального призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Командир загону гірського пошуково-рятувального підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Командир загону гірського пошуково-рятувального керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Командир загону гірського пошуково-рятувального під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу загону, розподіляє обов'язки між підлеглими.

2.2. Здійснює оперативне керівництво особовим складом загону під час проведення пошукових (аварійно-рятувальних) робіт і ліквідації наслідків стихійних лих та аварій в зоні відповідальності.

2.3. Забезпечує укомплектованість загону кадрами, їх розстановку у відповідності з професійною підготовкою та кваліфікацією.

2.4. Підтримує режим готовності загону до виїзду при надзвичайних ситуаціях, забезпечує ефективну взаємодію загону, а в разі необхідності, з іншими загонами та службами.

2.5. Організовує виконання пошукових (аварійно-рятувальних) робіт, контролює дотримання особовим складом правил безпеки праці під час виконання робіт, здійснює коригування порядку та тактики їх проведення у разі зміни ситуації.

2.6. Забезпечує організацію та виконання профілактичних робіт із запобігання виникнення та мінімізації наслідків надзвичайних ситуацій у місцях масового відпочинку людей, активної туристичної діяльності в гірських, лісових та спелеологічних районах в зоні відповідальності.

2.7. Здійснює необхідне матеріально-технічне забезпечення загону.

2.8. Забезпечує належний рівень технічного оснащення та спеціального спорядження загону, його справність, контролює дотримання правил експлуатації та зберігання.

2.9. Організовує та контролює проведення технічного обслуговування та ремонту засобів технічного оснащення.

2.10. Здійснює аналіз виконання пошукових (аварійно-рятувальних) робіт з особовим складом, проведення тактичних навчань.

2.11. Забезпечує регулярні тренування з використання спеціального спорядження на різному рельєфі.

2.12. Контролює стан складання планів фінансування на утримання загону.

2.13. Забезпечує підготовку звітності за встановленим порядком та термінами.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Командир загону гірського пошуково-рятувального має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Командир загону гірського пошуково-рятувального має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Командир загону гірського пошуково-рятувального має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Командир загону гірського пошуково-рятувального має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Командир загону гірського пошуково-рятувального має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Командир загону гірського пошуково-рятувального має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Командир загону гірського пошуково-рятувального має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Командир загону гірського пошуково-рятувального має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Командир загону гірського пошуково-рятувального має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Командир загону гірського пошуково-рятувального несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Командир загону гірського пошуково-рятувального несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Командир загону гірського пошуково-рятувального несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Командир загону гірського пошуково-рятувального несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Командир загону гірського пошуково-рятувального несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Командир загону гірського пошуково-рятувального несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Командир загону гірського пошуково-рятувального несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.