Інструкція для посади "Буфетник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Буфетник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією продавця продовольчих товарів 3 розряду з формуванням на виробництві професійних умінь і навичок для виконання роботи буфетника. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - асортимент, властивості готової до споживання продукції та товарів;
      - способи відбракування нестандартних кулінарних виробів та товарів за органолептичними ознаками;
      - терміни та температурний режим зберігання та відпускання товарів;
      - порядок обслуговування споживачів і розрахунку з ними;
      - правила роботи підприємств громадського харчування;
      - правила продажу продовольчих товарів;
      - правила експлуатації сучасних електронних контрольно-касових апаратів;
      - порядок підрахунку вартості покупки і розрахунку із споживачами;
      - правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі;
      - терміни перевірки вагів, клеймування гир;
      - правила складання товарних звітів та здавання виручки;
      - способи і правила пакування товарів і продукції;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Буфетник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Буфетник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Буфетник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Буфетник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відпускає споживачам кулінарну продукцію, покупні вагові товари, холодні та гарячі страви, закуски, гарячі напої, хлібобулочні, мучні, кулінарні та кондитерські вироби, молочні продукти відповідно до норм їх виходу та відпускання.

2.2. Нарізає, зважує, порціонує, укладає їжу на тарілки, в салатниці та інший посуд, розливає напої в стакани.

2.3. Упаковує штучні та вагові товари, що відпускаються.

2.4. Підраховує вартість покупки, розраховується із споживачами.

2.5. Отримує продукцію і товари, перевіряє асортимент, кількість та якість товарів за приймально-здавальними документами, відбраковує нестандартні товари за органолептичними показниками та запобігає їх псуванню.

2.6. Готує продукцію та товари до продажу, викладає їх на буфетному прилавку, встановлює цінники.

2.7. Перевіряє стан ваговимірювальних приладів.

2.8. Збирає та здає харчові рештки, тару, скляний посуд, макулатуру.

2.9. Забезпечує належний санітарний стан у буфеті.

2.10. Веде необхідний облік, складає та здає товарні звіти, здає виручку та чеки.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Буфетник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Буфетник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Буфетник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Буфетник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Буфетник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Буфетник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Буфетник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Буфетник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Буфетник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Буфетник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Буфетник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Буфетник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Буфетник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Буфетник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Буфетник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Буфетник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.