Інструкція для посади "Бутафор 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 84. Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 04.02.2000 N 32. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бутафор 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бутафора 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію виготовлення комбінованих форм із каркасом;
      - креслення, схеми, ескізи;
      - способи виготовлення вогнетривких форм;
      - техніку збільшення моделей, схем, креслення до заданої величини;
      - підтонування, позолочення сухозліткою;
      - техніку і технологію виготовлення виробів із пластмас на вакуумному устаткуванні;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Бутафор 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бутафор 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бутафор 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бутафор 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє особливо складні, унікальні бутафорські вироби з художнім оздобленням.

2.2. Ліпить скульптури.

2.3. Виконує роботи із оргскла, фольги, латуні, текстоліту.

2.4. Виконує роботи під карбування металевих виробів, під срібло та золото.

2.5. Оздоблює архітектурні деталі та бутафорські вироби під золото, срібло та метал.

2.6. Виготовляє вироби із пластмас на вакуумному устаткуванні.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бутафор 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бутафор 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бутафор 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бутафор 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бутафор 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бутафор 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бутафор 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бутафор 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бутафор 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бутафор 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бутафор 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бутафор 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бутафор 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бутафор 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бутафор 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бутафор 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Броші, вази, водорості-актинії із губчастої резини, кольє, люстри, медальйони - виготовлення.

5.2. Бюсти та скульптури цивільного та військового типів, каріатиди - виготовлення.

5.3. Капітелі іонічного і коринфського стилів - виготовлення.

5.4. Ножі та ефеси шпаг, кинджалів, шабель, сагайдаки для стріл - оздоблення під карбування.