* *
Інструкція для посади "Буфетник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Буфетник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією продавця продовольчих товарів 4 розряду з формуванням на виробництві професійних умінь і навичок дій виконання роботи буфетника без вимог до стажу роботи або підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією буфетника 3 розряду не менше 1 року та кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням 4 розряду. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - рецептури, технологію виготовляння і правила відпускання обмеженого асортименту кулінарної продукції: бутербродів, яєчні, сосисок, гарячих та холодних напоїв тощо;
      - товарознавчо-технологічну і кулінарну характеристику товарів і продукції, правила нарізання і порціонування страв;
      - правила оформлення і відпускання страв, окремих товарів;
      - принципи товарного сусідства, терміни і температурні режими зберігання страв, напівфабрикатів, кулінарних виробів та покупних товарів;
      - способи і правила розміщення і викладання товарів на прилавках і вітринах, режими зберігання продуктів в холодильних шафах;
      - правила раціонального та безпечного харчування;
      - правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, ЕККА, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, посуду, їх призначення та використання в технологічному процесі;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Буфетник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Буфетник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Буфетник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Буфетник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує та відпускає обмежений асортимент кулінарної продукції, що реалізується через буфети: шкільні сніданки, бутерброди, яєчню, сосиски, сардельки, гарячі та холодні напої.

2.2. Підігріває страви.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Буфетник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Буфетник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Буфетник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Буфетник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Буфетник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Буфетник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Буфетник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Буфетник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Буфетник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Буфетник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Буфетник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Буфетник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Буфетник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Буфетник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Буфетник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Буфетник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.