Інструкція для посади "Провідний інженер дільниці приймально-здавальної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер дільниці приймально-здавальної" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією інженера дільниці приймально-здавальної I категорії не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються дільниці з приймання і здавання нафти;
      - технологічну схему трубопроводів;
      - обладнання, яке встановлене на дільниці;
      - технологічний режим перекачування;
      - держстандарти та технічні умови на приймання і поставку нафти;
      - правила організації ремонтних робіт;
      - основи трудового законодавства;
      - законодавство про охорону навколишнього середовища;
      - навички роботи з персоналом;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Провідний інженер дільниці приймально-здавальної призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер дільниці приймально-здавальної підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер дільниці приймально-здавальної керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер дільниці приймально-здавальної під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує приймання і здавання нафти споживачам (нафтопереробним заводам, нафтобазам та ін.).

2.2. Забезпечує дотримання вимог Держстандарту при прийманні та здаванні нафти.

2.3. Бере участь у складанні графіків проведення планово-запобіжних ремонтів обладнання і контролює їх виконання.

2.4. Забезпечує впровадження заходів щодо зниження втрат нафти під час її перекачування та зберігання.

2.5. Здійснює технічно правильну експлуатацію обладнання та контрольно-вимірювальної апаратури.

2.6. Аналізує результати виробничої діяльності дільниці.

2.7. Здійснює технічну підготовку персоналу.

2.8. Веде первинну документацію з обліку і звітності роботи дільниці.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер дільниці приймально-здавальної має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер дільниці приймально-здавальної має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер дільниці приймально-здавальної має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер дільниці приймально-здавальної має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер дільниці приймально-здавальної має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер дільниці приймально-здавальної має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер дільниці приймально-здавальної має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер дільниці приймально-здавальної має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер дільниці приймально-здавальної має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер дільниці приймально-здавальної несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер дільниці приймально-здавальної несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер дільниці приймально-здавальної несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер дільниці приймально-здавальної несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер дільниці приймально-здавальної несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер дільниці приймально-здавальної несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер дільниці приймально-здавальної несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.