Інструкція для посади "Командир відділення навчальної пожежно-рятувальної частини", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Командир відділення навчальної пожежно-рятувальної частини" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. Підвищення кваліфікації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, укази, накази, статути, що регламентують організацію та проходження служби у підрозділах цивільного захисту;
      - порядок організації та несення гарнізонної та караульної служби, стажування змінного складу навчального закладу;
      - організацію професійної підготовки особового складу та методику проведення занять;
      - правила з безпеки праці;
      - обов'язки посадових осіб караулу та осіб внутрішнього наряду караулу;
      - порядок допуску сторонніх осіб до приміщень пожежно-рятувальної частини, дії відділення та всього особового складу за сигналом пожежної тривоги, особливості організації служби у пожежних частинах, що охороняють об'єкти на договірних засадах;
      - обов'язки постових та дозорних і порядок перевірки караульної служби;
      - район виїзду пожежно-рятувальної частини;
      - тактико-технічні характеристики пожежних машин, устатковання та спеціального обладнання, якими оснащено підрозділи, порядок і терміни їх обслуговування та випробування;
      - тактичні можливості пожежного відділення на основних і спеціальних пожежних машинах, порядок їх взаємодії під час гасіння пожеж;
      - організацію та тактику гасіння пожеж, особливості гасіння пожеж та ведення дій на об'єктах різних форм власності;
      - будову, правила утримання та експлуатації джерел протипожежного водопостачання, особливості їх експлуатації у зимовий період, порядок проведення перевірки водопровідних мереж на водовіддачу;
      - правила ведення радіообміну;
      - будову, технічні характеристики апаратів захисту органів дихання та правила роботи в них;
      - правила роботи з приладами хімічної розвідки та дозиметричного контролю.

1.4. Командир відділення навчальної пожежно-рятувальної частини призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Командир відділення навчальної пожежно-рятувальної частини підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Командир відділення навчальної пожежно-рятувальної частини керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Командир відділення навчальної пожежно-рятувальної частини під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та керує роботою працівників відділення стосовно виконання індивідуальних та групових завдань з використанням основних та спеціальних пожежних автомобілів під час проведення робіт із гасіння пожеж, рятування людей та евакуації матеріальних цінностей.

2.2. Здійснює виконання обов'язків чергового по караулу, організовує службу внутрішнього наряду чергового караулу.

2.3. Забезпечує приймання повідомлень від громадян щодо пожеж, аварій, стихійних лих.

2.4. Контролює стан протипожежної безпеки, дотримання правил охорони праці під час несення караульної служби та виконання дій за призначенням.

2.5. Організовує та проводить інструктажі серед осіб чергового караулу, які призначені на пости і в дозори.

2.6. Стежить за зовнішнім виглядом особового складу відділення та підтриманням порядку в службових приміщеннях частини.

2.7. Керує діями особового складу відділення у разі подавання сигналу пожежної тривоги та виїзду на пожежу (заняття).

2.8. Керує гасінням пожежі до прибуття старшого начальника.

2.9. Забезпечує виконання наказів керівника гасіння пожежі, організовує роботу особового складу відділення, несе відповідальність за його дії, контролює дотримання вимог безпеки праці під час виконання робіт.

2.10. Виконує покладені на нього обов'язки як керівник ланки, так і у складі групи розвідки пожежі.

2.11. Організовує та проводить роботи з евакуації людей з осередків і зони пожежі.

2.12. Забезпечує надання долікарської допомоги потерпілим під час пожежі.

2.13. Визначає вирішальний напрямок дій під час виконання обов'язків керівника гасіння пожежі, приймає рішення, віддає накази, розпорядження підлеглим.

2.14. Організовує використання в роботі радіозасобів та переговорних пристроїв, підтримує зв'язок зі своїм безпосереднім начальником, доповідає йому про зміни обстановки на відповідній дільниці роботи.

2.15. У разі виявлення нових осередків пожежі, ознак вогню чи диму, повідомляє про це безпосередньому начальнику, організовує їх ліквідацію силами особового складу відділення.

2.16. Забезпечує надання допомоги начальнику караулу в організації та проведенні стажування змінного складу навчального закладу.

2.17. Перевіряє наявність і справність пожежно-технічного оснащення пожежного автомобіля, проводить його контрольний огляд та силами відділення організовує технічне обслуговування.

2.18. Здійснює під час заступання на чергування перевірку стану справності пожежно-технічного оснащення (драбин, рятувальних мотузок тощо), призначеного для роботи на висотах та рятування людей.

2.19. Бере участь у пожежно-тактичних заняттях та навчаннях, керує роботою відділення під час їх проведення.

2.20. Організовує та проводить заняття зі стройової підготовки з особовим складом відділення.

2.21. Проводить індивідуальну виховну роботу з особовим складом щодо дотримання внутрішнього розпорядку та дисципліни.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Командир відділення навчальної пожежно-рятувальної частини має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Командир відділення навчальної пожежно-рятувальної частини має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Командир відділення навчальної пожежно-рятувальної частини має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Командир відділення навчальної пожежно-рятувальної частини має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Командир відділення навчальної пожежно-рятувальної частини має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Командир відділення навчальної пожежно-рятувальної частини має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Командир відділення навчальної пожежно-рятувальної частини має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Командир відділення навчальної пожежно-рятувальної частини має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Командир відділення навчальної пожежно-рятувальної частини має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Командир відділення навчальної пожежно-рятувальної частини несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Командир відділення навчальної пожежно-рятувальної частини несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Командир відділення навчальної пожежно-рятувальної частини несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Командир відділення навчальної пожежно-рятувальної частини несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Командир відділення навчальної пожежно-рятувальної частини несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Командир відділення навчальної пожежно-рятувальної частини несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Командир відділення навчальної пожежно-рятувальної частини несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.