Інструкція для посади "Командир відділення гірничорятувального підрозділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Командир відділення гірничорятувального підрозділу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. Підвищення кваліфікації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям;
      - вимоги наказів, статутів та інших документів, що регламентують питання організації роботи гірничорятувальної служби, взаємодії з іншими службами під час ліквідації аварій та наслідків надзвичайних ситуацій. Призначення, принципи будови, тактико-технічні характеристики та правила експлуатації основної аварійно-рятувальної техніки, устатковання та аварійно-рятувального інструменту. Правила експлуатації, перевірки та користування киснево-дихальною, теплозахисною та оживляючою апаратурою, принцип дії та порядок використання необхідної контрольно-вимірювальної апаратури, оперативного зв'язку та іншого гірничорятувального оснащення. Способи ліквідації аварій та заходи безпеки при цьому;
      - прийоми надання першої медичної допомоги потерпілим (в тому числі в загазованій атмосфері) та їх евакуації;
      - плани ліквідації аварій обслуговуваних об'єктів, місце знаходження засобів протипожежного захисту та порядок їх застосування;
      - схеми вентиляції, характеристику і специфіку виробок обслуговуваних шахт, оптимальні маршрути пересування в шахті;
      - правила з охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

1.4. Командир відділення гірничорятувального підрозділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Командир відділення гірничорятувального підрозділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Командир відділення гірничорятувального підрозділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Командир відділення гірничорятувального підрозділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує і здійснює підготовку особового складу відділення до дій за призначенням.

2.2. Забезпечує участь відділення в аварійно-рятувальних та інших невідкладних роботах (розвідка аварійних виробок і зон, гасіння пожеж, розбирання завалів, пошук, захист і рятування людей тощо) під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на гірничих виробках та інших підземних об'єктах, що обслуговуються.

2.3. Надає долікарську допомогу потерпілим у разі нещасних випадків.

2.4. Забезпечує і виконує роботи, що потребують використання ізолюючих дихальних апаратів і спеціального спорядження під час ліквідації наслідків аварії з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці (під впливом сильнодіючих отруйних речовин, задимленості, загазованості, підвищення температур) у гірничих виробках та на інших підземних об'єктах.

2.5. Забезпечує та виконує на підземних об'єктах виробничо-профілактичні роботи: обстеження діючих виробок з метою їх вивчення, перевірка стану запасних виходів і справність засобів протипожежного захисту; ремонт і зарядження вогнегасників; відбір проб; заміряння кількості повітря під час випробування вентиляційних режимів, тощо; аналіз складу і рівня запиленості рудникового повітря під час міжаварійного і аварійного періоду.

2.6. Проводить перевірку справності, налагоджування приладів, обладнання, апаратури і оснащення та підтримує їх у готовності до застосування.

2.7. Бере участь у тактичних навчаннях, планових тренуваннях із застосуванням газотеплозахисних засобів на підземних об'єктах, що обслуговуються, у теплодимокамері із застосуванням ізолюючих дихальних апаратів, на тренажерах для відпрацювання прийомів рятування людей, способів і варіантних методів ліквідації аварій на підземних об'єктах.

2.8. Бере участь в збиранні, транспортуванні та знешкодженні шкідливих та отруйних речовин.

2.9. Забезпечує дотримання заходів з охорони праці та пожежної безпеки в підрозділі.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Командир відділення гірничорятувального підрозділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Командир відділення гірничорятувального підрозділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Командир відділення гірничорятувального підрозділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Командир відділення гірничорятувального підрозділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Командир відділення гірничорятувального підрозділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Командир відділення гірничорятувального підрозділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Командир відділення гірничорятувального підрозділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Командир відділення гірничорятувального підрозділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Командир відділення гірничорятувального підрозділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Командир відділення гірничорятувального підрозділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Командир відділення гірничорятувального підрозділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Командир відділення гірничорятувального підрозділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Командир відділення гірничорятувального підрозділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Командир відділення гірничорятувального підрозділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Командир відділення гірничорятувального підрозділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Командир відділення гірничорятувального підрозділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.