Інструкція для посади "Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійне навчання з одержанням освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідною робітничою професією. Стаж роботи за фахом - не менше 1 року. Підвищення кваліфікації. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони та інші нормативно-правові акти з питань цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям;
      - статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують функціонування оперативно-рятувальних підрозділів;
      - способи та засоби локалізації та ліквідації пожеж;
      - права та функціональні обов'язки рятувальників під час проведення аварійно-рятувальних (пожежно-рятувальних) робіт, вимоги до рятувальників;
      - техніку, інженерно-технічне устатковання, які знаходяться на оснащенні відділення;
      - правила та способи користування засобами індивідуального захисту;
      - способи надання долікарської допомоги постраждалим;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища.

1.4. Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює з використанням сучасної табельної техніки у складі підрозділу виконання заходів щодо проведення пошуково-рятувальних та аварійно-відновлювальних (пожежно-рятувальних) робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру із застосуванням основних положень концепції захисту населення і територій.

2.2. Забезпечує участь відділення (у межах його тактико-технічних можливостей) у проведенні аварійно-рятувальних (пожежно-рятувальних) робіт у районі виникнення надзвичайної ситуації.

2.3. Організовує і здійснює підготовку особового складу відділення до дій за призначенням.

2.4. Забезпечує правильне утримання та зберігання штатної техніки та устатковання.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Командир відділення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.