* *
Інструкція для посади "Начальник водоводу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник водоводу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра - не менше 2 років, для спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - основи водного законодавства України, правила технічної експлуатації меліоративних систем;
      - інструкції та інші керівні документи щодо виробничої діяльності;
      - технічний стан системи;
      - умови водонагляду та водопостачання;
      - склад водокористувачів;
      - гідрометричне обладнання та прилади;
      - методи організації оперативного обліку розподілу води, диспетчерського обслуговування;
      - економіку та організацію виробництва, основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник водоводу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник водоводу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник водоводу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник водоводу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує виконання робіт з водопостачання згідно із встановленим планом водокористування.

2.2. Контролює виконання договірних зобов'язань споживачами.

2.3. Розробляє і подає пропозиції щодо поліпшення водозабезпеченості (регулювання водного режиму), забезпечує максимальне використання виробничих потужностей.

2.4. Організовує ліквідацію аварій та пошкоджень на водоводі та у виробничих приміщеннях.

2.5. Забезпечує стабільну роботу водоводу за графіком.

2.6. Аналізує виробничу діяльність експлуатаційних дільниць з питань водокористування та гідрометрії.

2.7. Контролює додержання термінів виконання заходів з обслуговування водоводу.

2.8. Веде журнал дефектів, виявлених у виробничому процесі.

2.9. Координує роботу дільниць, забезпечує навчання робітників та підвищення кваліфікації професіоналів, фахівців та технічних службовців.

2.10. Здійснює контроль за виконанням правил технічної експлуатації, охорони праці та протипожежного захисту.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник водоводу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник водоводу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник водоводу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник водоводу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник водоводу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник водоводу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник водоводу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник водоводу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник водоводу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник водоводу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник водоводу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник водоводу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник водоводу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник водоводу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник водоводу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник водоводу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.