* *
Інструкція для посади "Начальник водосховища", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник водосховища" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - основи водного законодавства України, правила технічної експлуатації гідротехнічних споруд та меліоративних систем, інструкції та інші керівні матеріали щодо виробничої діяльності;
      - будову та технічний стан усіх споруд водосховища;
      - гідрометричне обладнання та прилади;
      - основи економіки, основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту.

1.4. Начальник водосховища призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник водосховища підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник водосховища керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник водосховища під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує виконання виробничих завдань, утримання в справному стані та правильну технічну експлуатацію гідротехнічних споруд водосховища, усіх допоміжних пристроїв, устаткування насосної та фільтрувальної станцій.

2.2. Забезпечує належний санітарний стан водосховища і території зон санітарної охорони.

2.3. Контролює виконання правил технічної експлуатації споруд, забезпечує максимальне використання виробничих потужностей.

2.4. Забезпечує ліквідацію аварій та пошкоджень на насосних, фільтрувальних станціях, інших гідротехнічних спорудах.

2.5. Контролює виконання персоналом правил технічної експлуатації, терміни виконання завдань, ведення первинної документації, журналу виявлених дефектів виробничого процесу.

2.6. Забезпечує навчання робітників, підвищення кваліфікації професіоналів, фахівців та технічних службовців.

2.7. Здійснює контроль за виконанням правил охорони праці та протипожежного захисту.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник водосховища має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник водосховища має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник водосховища має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник водосховища має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник водосховища має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник водосховища має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник водосховища має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник водосховища має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник водосховища має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник водосховища несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник водосховища несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник водосховища несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник водосховища несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник водосховища несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник водосховища несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник водосховища несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.