* *
Інструкція для посади "Начальник відділу, завідувач відділу бібліотеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу, завідувач відділу бібліотеки" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж бібліотечної роботи: для спеціаліста не менше 1 року, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство в галузі культури, бібліотечної діяльності;
      - теорію та практику бібліотечної справи;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - технологію бібліотечних процесів;
      - питання механізації та автоматизації бібліотечних процесів;
      - досвід вітчизняних та світових бібліотек;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник відділу, завідувач відділу бібліотеки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу, завідувач відділу бібліотеки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу, завідувач відділу бібліотеки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу, завідувач відділу бібліотеки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю підпорядкованого йому структурного підрозділу бібліотеки.

2.2. Організує розробку перспективних та поточних планів роботи підрозділу та контролює їх виконання.

2.3. Здійснює облік роботи відділу (сектора).

2.4. Проводить наукові дослідження в галузі бібліотекознавства, бібліографії, історії книги, інших галузях, що відповідають завданням та планам діяльності бібліотеки.

2.5. Вивчає передовий досвід організації роботи вітчизняних та світових бібліотек.

2.6. Аналізує та вносить пропозиції щодо його використання.

2.7. Здійснює добір кадрів працівників, їх розстановку і доцільне використання.

2.8. Контролює додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої і трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку та протипожежного захисту.

2.9. Подає пропозиції щодо заохочення працівників та накладання дисциплінарних стягнень.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу, завідувач відділу бібліотеки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу, завідувач відділу бібліотеки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу, завідувач відділу бібліотеки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу, завідувач відділу бібліотеки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу, завідувач відділу бібліотеки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу, завідувач відділу бібліотеки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу, завідувач відділу бібліотеки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу, завідувач відділу бібліотеки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу, завідувач відділу бібліотеки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу, завідувач відділу бібліотеки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу, завідувач відділу бібліотеки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу, завідувач відділу бібліотеки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу, завідувач відділу бібліотеки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу, завідувач відділу бібліотеки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу, завідувач відділу бібліотеки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу, завідувач відділу бібліотеки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.