Інструкція для посади "Командир повітряного судна", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Командир повітряного судна" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Наявність свідоцтва командира повітряного судна, допуску до польотів на даному типі повітряних суден. У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови у обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - накази, постанови, керівництва, інструкції, керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), які регламентують діяльність цивільної авіації;
      - керівництва виконання польотів, рівень професійної підготовки членів екіпажу та заходи щодо його підвищення, фразеологію радіообміну і правила ведення радіозв'язку, положення про льотну службу, Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряного судна цивільної авіації України;
      - основи трудового законодавства;
      - правила І норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

1.4. Командир повітряного судна призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Командир повітряного судна підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Командир повітряного судна керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Командир повітряного судна під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Володіє технікою пілотування і літаководіння на рівні, який забезпечує безпечне виконання польоту.

2.2. Організовує роботу членів екіпажу на землі та в польоті відповідно до вимог керівництва з виконання польотів та інших документів Укравіатрансу щодо забезпечення безпеки, регулярності польотів і культури обслуговування пасажирів.

2.3. Додержується передпольотного відпочинку.

2.4. Уміє правильно оцінювати метеорологічну і навігаційну обстановку.

2.5. У повному обсязі готує екіпаж до польотів та керує передпольотною підготовкою екіпажу.

2.6. Контролює відповідно до керівництва з льотної експлуатації та технології роботи екіпажу стан готовності повітряних суден.

2.7. Виконує політ відповідно до завдання, плану польоту та правил експлуатації повітряних суден згідно з вимогами керівництва з льотної експлуатації.

2.8. Піклується про пасажирів, вживає заходів щодо забезпечення їх безпеки, цілості повітряних суден і вантажів, що знаходяться на його борту і польотної документації.

2.9. Надає, якщо це можна зробити без загрози довіреному йому судну, пасажирам та екіпажу, допомогу повітряним, морським і річковим суднам, а також людям, що потрапили в небезпеку, які зазнають лиха у разі одержання сигналу небезпеки або в разі виявлення їх з негайним повідомленням органу управління повітряним рухом про місце і характер небезпеки або лиха та поданій або можливій допомозі.

2.10. Оглядає згідно з керівництвом льотної експлуатації повітряних суден після посадки і зарулювання на стоянку, якщо це необхідно, робить запис у відповідній технічній документації про роботу і стан авіаційної техніки.

2.11. Проводить розбір польоту (польотів) з екіпажем.

2.12. Дотримується виконання вимог чинного керівництва виконання польотів, інших нормативних документів цивільної авіації в Україні у частині, що стосується його.

2.13. Організовує підготовку екіпажу до виконання завдання на політ.

2.14. Забезпечує безпечне виконання кожного польоту та виконання завдання на політ незалежно від того пілотує він повітряне судно особисто чи передав керування другому пілоту.

2.15. Забезпечує своєчасне внесення у відповідну технічну документацію зауважень про виявлені несправності повітряного судна на землі й у польоті, про відхилення в роботі повітряного судна або його системи.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Командир повітряного судна має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Командир повітряного судна має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Командир повітряного судна має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Командир повітряного судна має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Командир повітряного судна має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Командир повітряного судна має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Командир повітряного судна має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Командир повітряного судна має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Командир повітряного судна має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Командир повітряного судна несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Командир повітряного судна несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Командир повітряного судна несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Командир повітряного судна несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Командир повітряного судна несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Командир повітряного судна несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Командир повітряного судна несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.