• Як правильно скласти посадову інструкцію?
  • Електронне управління посадовими інструкціями
Інструкція для посади "Командир повітряного судна - інструктор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Командир повітряного судна - інструктор" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Наявність свідоцтва пілота цивільної авіації I, II класу, допуску із знання метеомінімумів на даному типі повітряних суден. Курси пілотів-інструкторів. Стаж роботи за професією командира повітряного судна - не менше 3 років або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (молодий спеціаліст), наявність свідоцтва пілота цивільної авіації I, II класу, допуску із знання метеомінімумів на даному типі повітряних суден. Курси пілотів-інструкторів. Стаж роботи за професією командира повітряного судна - не менше 5 років. У разі виконання міжнародних польотів - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України, накази, постанови, керівництва, інструкції, керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (авіакомпанії), які регламентують діяльність цивільної авіації;
      - положення про льотну службу, методику навчання льотної роботи, матеріальну частину техніки, що експлуатується;
      - Правила визначення робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України;
      - основи трудового законодавства;
      - норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід в галузі організації роботи екіпажів повітряних суден.

1.4. Командир повітряного судна - інструктор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Командир повітряного судна - інструктор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Командир повітряного судна - інструктор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Командир повітряного судна - інструктор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить льотні тренування та перевірку других пілотів та командирів повітряних суден.

2.2. Проводить ознайомлення екіпажів з новими трасами та аеродромами.

2.3. Вимагає від екіпажів точного виконання керівних документів, які регламентують льотну роботу та експлуатацію авіаційної техніки.

2.4. Вивчає у процесі льотних тренувань та перевірок особисті якості, здібності та рівень професійної підготовки льотного складу, відпрацьовує з ним вміння грамотно оцінювати умови, правильно приймати рішення та чітко діяти в ускладнених умовах польоту, своєчасно виправляти помилки.

2.5. Проводить в плановому порядку наземну підготовку та тренування на тренажері та на повітряному судні.

2.6. Перевіряє теоретичні знання членів екіпажу, контролює якість виконання польотів екіпажами.

2.7. Проводить аналіз даних засобів об'єктивного контролю.

2.8. Вживає заходів щодо усунення недоліків, які було виявлено в роботі екіпажів.

2.9. Бере участь у підготовленні на проведенні розбору польотів, проводить заняття з професійної підготовки льотного складу, технології роботи та методики виконання польотів, післяпольотне розбирання з екіпажами результатів тренувань та перевірок.

2.10. Запроваджує єдину методику виконання польотів.

2.11. Вивчає та доводить до відома льотного складу інформацію, пов'язану з льотно-виробничою діяльністю.

2.12. Вносить зміни в керівні документи, а також вирішує питання теоретичного характеру.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Командир повітряного судна - інструктор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Командир повітряного судна - інструктор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Командир повітряного судна - інструктор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Командир повітряного судна - інструктор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Командир повітряного судна - інструктор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Командир повітряного судна - інструктор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Командир повітряного судна - інструктор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Командир повітряного судна - інструктор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Командир повітряного судна - інструктор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Командир повітряного судна - інструктор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Командир повітряного судна - інструктор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Командир повітряного судна - інструктор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Командир повітряного судна - інструктор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Командир повітряного судна - інструктор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Командир повітряного судна - інструктор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Командир повітряного судна - інструктор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.