Інструкція для посади "Командир землесоса", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Командир землесоса" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з капітального будівництва, що є визначальними для діяльності загону;
      - організацію і технологію гідромеханізованих земляних робіт;
      - будівельні норми та правила, норми виробітку й розцінки;
      - технічні умови на виконання та приймання робіт;
      - положення про оплату праці, форми матеріального стимулювання;
      - систему інженерної підготовки будівельного виробництва;
      - порядок взаємозв'язків із замовниками й субпідрядними організаціями;
      - основи економіки;
      - організацію праці й управління;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід щодо організації будівельного виробництва;
      - законодавство про працю, норми та правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

1.4. Командир землесоса призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Командир землесоса підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Командир землесоса керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Командир землесоса під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує виконання гідромеханізованих земляних робіт відповідно до графіків і проектів виконання робіт.

2.2. Сприяє впровадженню прогресивних технологій будівництва.

2.3. Контролює виконання правил безпечної експлуатації землесосних, землечерпальних, дноочищувальних снарядів і грунтонасосних установок.

2.4. Забезпечує технічний нагляд за обслуговуванням і експлуатацією механічного й електричного обладнання снарядів та установок.

2.5. Складає графіки планово-запобіжних ремонтів, заявки на запасні частини.

2.6. Бере участь у періодичній перевірці знань з охорони праці робітників, що здійснюють керування, експлуатацію й обслуговування несамохідних плавучих снарядів та інших плавучих засобів, машиністів землесосних снарядів, гідросівалок, грунтонасосних установок, робітників карт намиву тощо.

2.7. Розробляє заходи щодо створення безпечних умов праці.

2.8. Керує робітниками загону.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Командир землесоса має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Командир землесоса має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Командир землесоса має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Командир землесоса має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Командир землесоса має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Командир землесоса має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Командир землесоса має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Командир землесоса має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Командир землесоса має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Командир землесоса несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Командир землесоса несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Командир землесоса несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Командир землесоса несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Командир землесоса несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Командир землесоса несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Командир землесоса несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.