* *
Інструкція для посади "Агент з організації обслуговування авіаперевезень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Агент з організації обслуговування авіаперевезень" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - основні положення трудового законодавства, накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію пасажирських та поштово-вантажних перевезень;
      - технологію та організацію робіт, що виконуються;
      - економіку та географію повітряного транспорту та регіону, що обслуговується, розклад руху та добовий план польотів;
      - правила ведення актово-претензійної роботи;
      - основні положення Єдиної державної системи діловодства;
      - основи психології, етики, наукової організації праці та управління виробництвом;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - у разі роботи з іноземними пасажирами - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

1.4. Агент з організації обслуговування авіаперевезень призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Агент з організації обслуговування авіаперевезень підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Агент з організації обслуговування авіаперевезень керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Агент з організації обслуговування авіаперевезень під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботу з обслуговування пасажирських та поштово-вантажних перевезень.

2.2. Здійснює оформлення відповідних документів, розглядає скарги та претензії.

2.3. Приймає та передає інформацію.

2.4. Складає встановлену документацію та звітність.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Агент з організації обслуговування авіаперевезень має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Агент з організації обслуговування авіаперевезень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Агент з організації обслуговування авіаперевезень має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Агент з організації обслуговування авіаперевезень має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Агент з організації обслуговування авіаперевезень має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Агент з організації обслуговування авіаперевезень має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Агент з організації обслуговування авіаперевезень має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Агент з організації обслуговування авіаперевезень має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Агент з організації обслуговування авіаперевезень має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Агент з організації обслуговування авіаперевезень несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Агент з організації обслуговування авіаперевезень несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Агент з організації обслуговування авіаперевезень несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Агент з організації обслуговування авіаперевезень несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Агент з організації обслуговування авіаперевезень несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Агент з організації обслуговування авіаперевезень несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Агент з організації обслуговування авіаперевезень несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.