* *
Інструкція для посади "Агент з організації обслуговування авіаперевезень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Агент з організації обслуговування авіаперевезень" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка за встановленою програмою. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - основні положення трудового законодавства, накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію пасажирських та поштово-вантажних перевезень;
      - технологію та організацію робіт, що виконуються;
      - економіку та географію повітряного транспорту та регіону, що обслуговується, розклад руху та добовий план польотів;
      - правила ведення актово-претензійної роботи;
      - основні положення Єдиної державної системи діловодства;
      - основи психології, етики, наукової організації праці та управління виробництвом;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - у разі роботи з іноземними пасажирами - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки.

1.4. Агент з організації обслуговування авіаперевезень призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Агент з організації обслуговування авіаперевезень підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Агент з організації обслуговування авіаперевезень керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Агент з організації обслуговування авіаперевезень під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує реєстрацію авіаквитків, оформлення перевезення та приймання-передавання багажу; догляд пасажирів, їх багажу та ручної поклажі; бронювання місць для трансферних пасажирів, здійснення диспетчерського супроводження групових перевезень.

2.2. Супроводжує пасажирів під час руху по перону пішки або на автотранспорті.

2.3. Зустрічає пасажирів, що прилетіли, перевіряє документи, здійснює посадку у літак, автобус пасажирів, що вилітають.

2.4. Здійснює оформлення встановленої документації.

2.5. Проводить підсумки щодо виконаних операцій, приймає та передає встановлену інформацію в суміжні служби.

2.6. Видає довідки з питань авіаційних перевезень.

2.7. Розглядає скарги та претензії з питань перевезення пасажирів та багажу.

2.8. Виконує розслідування порушень встановленого порядку обслуговування пасажирів, втрат, розкрадання та пошкодження багажу під час перевезення повітряним транспортом.

2.9. Організовує та здійснює за допомогою автоматизованих інформаційних систем (та без їх застосування) пошук багажу, що не надійшов до місця призначення.

2.10. Оформлює комерційні акти та претензійні заяви.

2.11. Готує проекти рішень з приводу претензій для претензійної комісії.

2.12. Дотримується вимог режиму та забезпечення безпеки польотів.

2.13. Проводить інформаційну та іншу необхідну роботу з іноземними пасажирами.

2.14. Здійснює обслуговування трансферних та транзитних пасажирів під час авіаційних перевезень.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Агент з організації обслуговування авіаперевезень має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Агент з організації обслуговування авіаперевезень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Агент з організації обслуговування авіаперевезень має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Агент з організації обслуговування авіаперевезень має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Агент з організації обслуговування авіаперевезень має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Агент з організації обслуговування авіаперевезень має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Агент з організації обслуговування авіаперевезень має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Агент з організації обслуговування авіаперевезень має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Агент з організації обслуговування авіаперевезень має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Агент з організації обслуговування авіаперевезень несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Агент з організації обслуговування авіаперевезень несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Агент з організації обслуговування авіаперевезень несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Агент з організації обслуговування авіаперевезень несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Агент з організації обслуговування авіаперевезень несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Агент з організації обслуговування авіаперевезень несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Агент з організації обслуговування авіаперевезень несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.