* *
Інструкція для посади "Агент з нерухомості", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Агент з нерухомості" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи, що регулюють операції з нерухомістю;
      - агентства, що працюють на ринку нерухомості, види послуг, які надаються ними;
      - основи ринкової економіки;
      - правила установлення ділових контактів;
      - умови оподаткування юридичних і фізичних осіб;
      - організацію здійснення операцій з нерухомістю;
      - правила та порядок укладання договорів і оформлення необхідних документів, пов'язаних із купівлею-продажем і орендою нерухомості;
      - методи аналізу і порядок збирання, оброблення та передавання інформації про ринок нерухомості;
      - кон'юнктуру ринку нерухомості;
      - основні вимоги стандартів, технічних, якісних та інших характеристик до об'єктів нерухомості;
      - порядок проведення оглядів і методи оцінювання об'єктів купівлі-продажу та оренди;
      - чинні цінники і прейскуранти;
      - організацію рекламної роботи;
      - прийоми та методи ділового спілкування, ведення переговорів;
      - основи земельного та житлового законодавства;
      - основи економіки, психології та законодавства про працю.

1.4. Агент з нерухомості призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Агент з нерухомості підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Агент з нерухомості керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Агент з нерухомості під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює роботу з купівлі, продажу або оренди нерухомості від імені і за дорученням клієнтів.

2.2. Одержує інформацію про майно, яке продається або здається в оренду, та про вимоги потенційних покупців або орендарів.

2.3. Вивчає попит та пропозиції на ринку нерухомості.

2.4. Реєструє пропозиції щодо продажу або передавання в оренду об'єктів нерухомості, здійснює їх ознайомлювальний огляд.

2.5. В окремих випадках укладає ексклюзивні договори між власниками та агентством.

2.6. Здійснює пошук потенційних покупців та орендарів, установлює з ними ділові контакти.

2.7. Організовує ознайомлення покупців та орендарів з об'єктами нерухомості, які продаються або здаються в оренду.

2.8. Оформлює заявки покупців, підбирає або пропонує варіанти продажу або здавання до найму.

2.9. Узгоджує договірні умови, оформлює операції з нерухомістю.

2.10. Надає допомогу клієнтам у збиранні необхідних документів і оформленні угод.

2.11. Забезпечує своєчасне одержання платіжних документів після оформлення угод.

2.12. Інформує клієнтів про слушні пропозиції, які надійшли, консультує з питань, що стосуються характеристик розглянутих об'єктів нерухомості та ступеня відповідності їх певним вимогам.

2.13. Організовує підписання договорів купівлі-продажу або передавання в оренду об'єктів нерухомості.

2.14. Сприяє своєчасному оформленню необхідних клієнтам документів для укладання угоди, забезпечує їх збереженість.

2.15. Представляє інтереси клієнтів під час здійснення взаємодії з іншими працівниками агентства та інших установ, які беруть участь в оформленні угод.

2.16. Складає встановлену звітність про виконану роботу.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Агент з нерухомості має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Агент з нерухомості має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Агент з нерухомості має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Агент з нерухомості має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Агент з нерухомості має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Агент з нерухомості має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Агент з нерухомості має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Агент з нерухомості має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Агент з нерухомості має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Агент з нерухомості несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Агент з нерухомості несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Агент з нерухомості несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Агент з нерухомості несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Агент з нерухомості несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Агент з нерухомості несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Агент з нерухомості несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.