* *
Інструкція для посади "Провідний кінорежисер анімаційних фільмів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний кінорежисер анімаційних фільмів" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією кінорежисера анімаційних (мультиплікаційних) фільмів I категорії - не менше 3 років, створення визначних по своєму художньому рівню анімаційних фільмів. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - державні, галузеві документи, які визначають напрями розвитку кінематографії;
      - способи, засоби і техніку втілення мистецького задуму, основи кінорежисури анімаційних фільмів та основи кінодраматургії;
      - способи музично-мовного оформлення фільму;
      - історію образотворчого мистецтва, архітектури, стилів і побуту;
      - основи створення образу;
      - анатомію людини з особливостями різних змін за віком;
      - анатомію тварин;
      - технологію і технічні засоби створення анімаційних фільмів;
      - теорію анімаційної драматургії;
      - основи кіномонтажу;
      - операторське мистецтво;
      - біомеханіку рухів мальованих та лялькових персонажів;
      - техніку оживлення (анімації) персонажів фільмів;
      - основи економіки і організації виробництва анімаційних фільмів;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Провідний кінорежисер анімаційних фільмів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний кінорежисер анімаційних фільмів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний кінорежисер анімаційних фільмів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний кінорежисер анімаційних фільмів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує організацією творчого і технологічного процесу створення анімаційного фільму спільно з художником-постановником.

2.2. Бере участь у формуванні тематичного плану.

2.3. Розроблює разом з автором сценарію ідейно-художню концепцію твору і втілює його кінематографічними засобами на екрані.

2.4. Забезпечує правильне трактування літературного сценарію, художнє вирішення і технічну якість фільму, здачу фільму у встановлений термін і в межах затвердженої кошторисної вартості.

2.5. Розроблює режисерський сценарій на основі затвердженого літературного сценарію.

2.6. Визначає корисний метраж сцен.

2.7. Керує графічною зарисовкою сценарію по мізансценах, розробкою типажів діючих персонажів, основних ескізів декорацій і костюмів.

2.8. Вирішує спільно з художником-постановником і кінооператором образотворчий стиль фільму.

2.9. Бере участь спільно з композитором і звукооператором у створенні музичної експлікації фільму, встановлює точний метраж музики по окремих сценах і епізодах.

2.10. Затверджує шумові фонограми.

2.11. Контролює додержання працівниками знімальної групи виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний кінорежисер анімаційних фільмів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний кінорежисер анімаційних фільмів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний кінорежисер анімаційних фільмів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний кінорежисер анімаційних фільмів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний кінорежисер анімаційних фільмів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний кінорежисер анімаційних фільмів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний кінорежисер анімаційних фільмів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний кінорежисер анімаційних фільмів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний кінорежисер анімаційних фільмів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний кінорежисер анімаційних фільмів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний кінорежисер анімаційних фільмів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний кінорежисер анімаційних фільмів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний кінорежисер анімаційних фільмів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний кінорежисер анімаційних фільмів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний кінорежисер анімаційних фільмів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний кінорежисер анімаційних фільмів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.