* *
Інструкція для посади "Провідний кінорежисер-постановник", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний кінорежисер-постановник" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією кінорежисера-постановника I категорії - не менше 3 років, володіння необхідними творчими здібностями та майстерністю, видатний вклад у розвиток національного кіномистецтва, створення фільмів на високому художньому рівні, що відзначаються самобутнім творчим почерком і глибоким трактуванням суспільних проблем. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - розпорядження та інструкції Державного органу управління кінематографії;
      - історію і перспективи розвитку кіномистецтва;
      - теорію режисури художніх кіно- і телефільмів;
      - технічне оснащення кіностудій;
      - основи кінодраматургії;
      - національну та світову літературу;
      - основи образотворчого мистецтва;
      - основи кінооператорської професії;
      - виразні можливості музики;
      - технологію, економіку та організацію фільмовиробництва;
      - основи цивільного і трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний кінорежисер-постановник призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний кінорежисер-постановник підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний кінорежисер-постановник керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний кінорежисер-постановник під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує творчо-виробничим процесом створення художніх ігрових кінофільмів.

2.2. Виробляє разом з автором сценарію ідейно-художню концепцію твору і втілює її кінематографічними засобами на екрані.

2.3. Забезпечує вірне трактування літературного сценарію, високий художній рівень постановки.

2.4. Консультує автора в процесі його роботи над літературним сценарієм.

2.5. Керує і бере участь в роботі із створення постановницького проекту фільму.

2.6. Вивчає матеріали, що стосуються відображених у сценарії історичних і сучасних реалій.

2.7. Подає на затвердження творчо-виробничу розробку літературного сценарію.

2.8. Розроблює режисерський сценарій на основі затвердженого літературного сценарію.

2.9. Складає разом з директором знімальної групи, головним кінооператором, художником-постановником, кінорежисером лімітний кошторис на постановку фільму, календарний план і кошторис на період режисерської розробки і підготовчий період.

2.10. Бере участь у складанні календарно-постановницького плану і генерального кошторису.

2.11. Визначає творчий склад знімальної групи.

2.12. Вирішує з художником-постановником і головним кінооператором зображальне трактування фільму.

2.13. Затверджує списки сценічно-постановницьких і технічних засобів, що виділяються для зйомок.

2.14. Приймає спільно з художником-постановником, головним кінооператором, директором знімальної групи і звукооператором ескізи, планування і описи робіт по декораціях, костюмах і реквізиту, ескізи і розробки по комбінованих зйомках, декорації і натурні споруди в їхній комплексній готовності.

2.15. Бере участь спільно з композитором і звукооператором у створенні музичної і звукової експлікації фільму.

2.16. Приймає і затверджує тексти пісень і музики.

2.17. Підбирає і подає на затвердження директору кіностудії виконавчий склад.

2.18. Встановлює кількісний склад виконавців епізодичних ролей, учасників масових і групових сцен.

2.19. Проводить репетиції з акторами на основні ролі.

2.20. Затверджує готові костюми, моделі для масовок, грим акторів-виконавців.

2.21. Вибирає разом з головним кінооператором, художником-постановником і директором знімальної групи місця натурних зйомок.

2.22. Забезпечує повну творчу готовність до кожного знімального дня, безперервність виробничого процесу і високу організацію праці знімальної групи на всіх етапах роботи.

2.23. Відбирає дублі.

2.24. Готує відзнятий матеріал до обговорення.

2.25. Здійснює контроль за підготуванням об'єктів до зйомок.

2.26. Затверджує планові завдання знімальній групі.

2.27. Забезпечує відповідність фактично відзнятого матеріалу до корисного метражу, затвердженого за режисерським сценарієм, виконання планових термінів на всіх етапах виробництва фільму, а також додержання статей генерального кошторису.

2.28. Визначає монтажний ритм фільму і переходи між окремими сценами.

2.29. Встановлює разом з композитором точний метраж епізодів, котрі повинні супроводжуватись музикою.

2.30. Затверджує шумові фонограми.

2.31. Бере участь у формуванні тематичного плану кіностудії.

2.32. Контролює дотримання працівниками знімальної групи виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.33. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.34. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний кінорежисер-постановник має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний кінорежисер-постановник має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний кінорежисер-постановник має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний кінорежисер-постановник має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний кінорежисер-постановник має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний кінорежисер-постановник має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний кінорежисер-постановник має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний кінорежисер-постановник має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний кінорежисер-постановник має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний кінорежисер-постановник несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний кінорежисер-постановник несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний кінорежисер-постановник несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний кінорежисер-постановник несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний кінорежисер-постановник несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний кінорежисер-постановник несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний кінорежисер-постановник несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.