* *
Інструкція для посади "Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес і правила буріння роторним способом вертикальних шурфів у морі;
      - конструкцію, технічну характеристику пересувного, плавучого бурильного агрегата;
      - великоблочних основ для морської бурової;
      - метод підбору раціонального режиму буріння залежно від геологічної характеристики та характеру порід ґрунту;
      - правила знаходження точки буріння за заданими орієнтирами і параметрами;
      - сортамент труб, які застосовуються для виготовлення арматури;
      - типи сталевих тросів, прядив'яних канатів та правила їх експлуатації;
      - методи безпечного стропування обладнання, інструменту, конструкцій та інше.

1.4. Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить буріння шурфів під палі основ морських бурових.

2.2. Виконує спуск, підіймання бурильного інструменту, заливальних труб та арматури.

2.3. Заливає шурфи і палі цементним розчином.

2.4. Перевіряє бурильний інструмент та визначає ступінь спрацьованості доліт.

2.5. Визначає властивості прохідних порід за роботою долота.

2.6. Підбирає раціональний режим буріння залежно від ґрунтової характеристики дна моря.

2.7. Проводить ловильні роботи.

2.8. Готує цементний розчин.

2.9. Проводить дрібний ремонт обладнання бурового агрегату і бурильного інструменту.

2.10. Керує роботою бурової вахти та веде облік виконаних робіт.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бурильник плавучого бурильного агрегату в морі 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.