* *
Інструкція для посади "Буртоукладач 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Буртоукладач 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила підготовки поля під бурти (кагати);
      - способи укладання, накривання і розкривання буртів залежно від метеорологічних умов;
      - правила просушування та зберігання матів, установлення термометрів та буртових сіток;
      - температурний режим зберігання сировини в буртах;
      - порядок вапнування цукрового буряка та правила подавання його на переробку.

1.4. Буртоукладач 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Буртоукладач 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Буртоукладач 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Буртоукладач 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує поле для приймання сировини, укладає її в бурти, бугри (кагати) та доглядає сировину під час зберігання під керівництвом буртоукладача більш високої кваліфікації.

2.2. Розчищує та розрівнює поле, копає дренажні канали, оправляє укоси зі збереженням правильної форми.

2.3. Підбирає розсипи сировини та забезпечує потрібну форму буртів.

2.4. Підвозить, підносить матеріали для буртів, розкриває та накриває їх матами, землею, соломою та іншими матеріалами.

2.5. Сортує і просушує мати, дезінфікує площадки під бурти та сировину.

2.6. Ліквідує осередки ураження сировини в буртах.

2.7. Закладає та виймає контрольні сітки і термометри за вказівками лабораторії.

2.8. Рівномірно подає сировину на переробку.

2.9. Заповнює паспорт на бурт.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Буртоукладач 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Буртоукладач 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Буртоукладач 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Буртоукладач 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Буртоукладач 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Буртоукладач 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Буртоукладач 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Буртоукладач 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Буртоукладач 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Буртоукладач 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Буртоукладач 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Буртоукладач 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Буртоукладач 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Буртоукладач 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Буртоукладач 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Буртоукладач 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.