* *
Інструкція для посади "Бурильник капітального ремонту свердловин 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бурильник капітального ремонту свердловин 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією бурильника капітального ремонту свердловин 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію свердловин, характер і особливості виконуваних ремонтних робіт та технологічний порядок їх виконання;
      - технологію проведення робіт з капітального ремонту свердловин;
      - основи технології процесів буріння та освоєння свердловин, видобування нафти і газу, методи інтенсифікації видобування нафти;
      - правила ведення ізоляційних і ловильних робіт;
      - безпечні прийоми праці;
      - конструкцію, будову, принцип роботи, технічну характеристику і правила експлуатації підіймальних споруд і механізмів;
      - типи основного та допоміжного бурового обладнання, контрольно-вимірювальних приладів, елементів малої механізації, противикидного обладнання (превенторів);
      - способи і методи боротьби з нафтогазовими викидами та ускладненнями у свердловинах, способи приготування глинистих розчинів, тампонувальних сумішей і хімічних реагентів, чищення і розбурювання піщаних пробок у свердловині;
      - технологію зарізки нового ствола свердловини, похило спрямованого буріння і візированого спуску бурового інструменту та відхилювачів;
      - метод визначення посадки інструменту та відхилювачів на вибій;
      - правила виконання кислотного і термічного оброблення вибою свердловини;
      - стандарти різьбових з'єднань;
      - способи визначення за відтиском печатки стану колони та інших предметів, які знаходяться у свердловині;
      - методи освоєння свердловин, схеми обв'язування обладнання.

1.4. Бурильник капітального ремонту свердловин 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бурильник капітального ремонту свердловин 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бурильник капітального ремонту свердловин 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бурильник капітального ремонту свердловин 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес капітального ремонту свердловин агрегатами і підіймачами, змонтованими на тракторі або шасі автомашини.

2.2. Перевіряє технічний стан підіймального агрегата, обладнання, пристроїв, інструменту і готує їх до роботи.

2.3. Підіймає і центрує щогли, випробовує якорі.

2.4. Оснащує і розоснащує талеву систему та переоснащує її у процесі ремонту свердловини.

2.5. Складає і розбирає устєве обладнання свердловини за умови різних способів експлуатації.

2.6. Спускає і підіймає обсадні, бурильні і насосно-компресорні труби і штанги, спостерігає за роботою реєстратора і механізмів підіймача (агрегата).

2.7. Складає і розбирає бурильний і ловильний інструмент.

2.8. Проводить обстеження свердловини торцевими і конусовими печатками або шаблонами.

2.9. Установлює і розбурює цементні мости.

2.10. Виконує підготовчо-заключні, складні ізоляційні і ловильні роботи в нафтових, газових і нагнітальних свердловинах.

2.11. Промиває і розбурює піщані пробки.

2.12. Веде контроль за рівнем рідини у свердловині під час спуско-підіймальних операцій.

2.13. Проводить заходи щодо запобігання ускладненням і аваріям у свердловині.

2.14. Веде технологічні процеси із зарізання нового ствола у колоні свердловини, похило спрямованого буріння та розширення нового ствола свердловини, спуску експлуатаційних колон, кислотного та термічного оброблення вибою свердловини, встановлення та підіймання пакерів і упорних якорів, фрезерування залишених у свердловині предметів і витягання їх, приготування і підтримання необхідних параметрів глинистих і цементних розчинів, підготування і проведення тампонажних робіт у свердловині, підготування свердловини до опресовування колон, викидних і нагнітальних ліній, випробування нафтових, газових і нагнітальних свердловин.

2.15. Виконує монтаж і демонтаж малогабаритного противикидного обладнання (превентора), вертлюгів, робочих труб, промивальних насосів.

2.16. Проводить поточний ремонт обладнання та інструменту безпосередньо на свердловині, відключення та підключення освітлювальної апаратури, механізмів, згвинчування і розгвинчування труб.

2.17. Бере участь у виконанні операцій з гідравлічного розриву і гідропіскоструминної перфорації пласта, дослідних робіт в освоєнні свердловин різними методами експлуатації, в проведенні канатних методів ремонту свердловин.

2.18. Здійснює вантажно-розвантажувальні роботи.

2.19. Веде облік виконаних робіт.

2.20. Керує роботою вахти.

2.21. Проводить депарафінізації НКТ і штанг на поверхні тепловим методом, опресування колон і ліфтів.

2.22. Бере участь у виконанні робіт з інтенсифікації припливу нафти та газу в свердловинах.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бурильник капітального ремонту свердловин 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бурильник капітального ремонту свердловин 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бурильник капітального ремонту свердловин 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бурильник капітального ремонту свердловин 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бурильник капітального ремонту свердловин 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бурильник капітального ремонту свердловин 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бурильник капітального ремонту свердловин 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бурильник капітального ремонту свердловин 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бурильник капітального ремонту свердловин 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бурильник капітального ремонту свердловин 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бурильник капітального ремонту свердловин 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бурильник капітального ремонту свердловин 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бурильник капітального ремонту свердловин 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бурильник капітального ремонту свердловин 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бурильник капітального ремонту свердловин 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бурильник капітального ремонту свердловин 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. У разі роботи на свердловинах II категорії складності.