* *
Інструкція для посади "Завідувач пункту кореспондентського", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач пункту кореспондентського" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж журналістської роботи - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство, накази, розпорядження, інші нормативні матеріали, що стосуються діяльності корпункту;
      - інформацію щодо найважливіших громадсько-політичних подій, досягнень та проблем в господарському, науковому та культурному житті країни і за кордоном;
      - технічні засоби та технологію створення газети (журналу, теле-, радіопередач);
      - літературне редагування;
      - основи авторського і трудового права;
      - економіку, організацію праці та управління;
      - правила з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Завідувач пункту кореспондентського призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач пункту кореспондентського підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач пункту кореспондентського керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач пункту кореспондентського під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує діяльністю кореспондентського пункту, зокрема складанням проектів перспективних і поточних виробничо-фінансових планів корпункту, відповідає за їх виконання.

2.2. Підтримує постійний зв'язок з органами державного й господарського управління, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та творчими спілками, прес-центрами, інформаційними агентствами, засобами масової інформації.

2.3. Розподіляє завдання між кореспондентами, узагальнює досвід їх роботи, готує власні матеріали.

2.4. Організовує роботу щодо залучення та розширення кола кваліфікованих авторів, проводить роботу з авторським активом.

2.5. Забезпечує правильне й раціональне використання спеціальної техніки, транспорту, інших матеріально-технічних засобів, які виділяються корпункту.

2.6. Узагальнює результати роботи з листами читачів (телеглядачів, радіослухачів), готує рекомендації щодо їх використання в публікаціях (передачах).

2.7. Контролює дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та правил з охорони праці.

2.8. Вносить пропозиції щодо зарахування на роботу, звільнення, заохочення, накладання дисциплінарних стягнень на порушників трудової й виробничої дисципліни.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач пункту кореспондентського має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач пункту кореспондентського має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач пункту кореспондентського має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач пункту кореспондентського має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач пункту кореспондентського має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач пункту кореспондентського має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач пункту кореспондентського має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач пункту кореспондентського має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач пункту кореспондентського має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач пункту кореспондентського несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач пункту кореспондентського несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач пункту кореспондентського несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач пункту кореспондентського несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач пункту кореспондентського несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач пункту кореспондентського несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач пункту кореспондентського несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.