* *
Інструкція для посади "Завідувач пункту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач пункту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією бухгалтера - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - положення, інструкції, керівні матеріали та інші нормативні документи зведення банківських операцій;
      - правила ведення бухгалтерського обліку та установлений документооборот;
      - системи оплати праці плаваючого складу;
      - положення про господарсько-технічне обслуговування флоту підприємствами річкового флоту;
      - основи трудового законодавства, наукової організації праці;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Завідувач пункту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач пункту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач пункту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач пункту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво роботою виплатного пункту.

2.2. Відкриває (закриває) поточний рахунок виплатного пункту у відділенні банку.

2.3. Організовує виплату заробітної плати плаваючому складу.

2.4. Стежить за наданням капітанами відгулів членам екіпажів суден.

2.5. Виконує розрахунки та здійснює операції з кредитування та сплати господарських послуг і технічного обслуговування транзитного флоту.

2.6. Веде облік і подає звітність за видами діяльності валютного пункту.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач пункту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач пункту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач пункту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач пункту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач пункту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач пункту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач пункту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач пункту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач пункту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач пункту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач пункту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач пункту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач пункту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач пункту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач пункту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач пункту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.