* Altrix Edge *
Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи електротехніки;
      - будову різних типів електродвигунів постійного та змінного струму, захисних і вимірювальних приладів, комутаційної апаратури;
      - найбільш раціональні способи перевірки, ремонту, складання, встановлення і обслуговування електродвигунів і електроапаратури, способи захисту їх від перенапруги;
      - призначення релейного захисту;
      - принцип дії та схеми максимально-струмового захисту;
      - вибір перерізу проводу, плавких вставок і апаратів захисту залежно від струмового навантаження;
      - будову і принцип роботи напівпровідникових та інших випрямлячів;
      - технічні вимоги до виконання електричних проводок усіх типів;
      - номенклатуру, властивості і взаємозамінність застосовуваних під час ремонту електроізоляційних і провідних матеріалів;
      - методи проведення регулювально-здавальних робіт і здавання електроустаткування з пускорегулювальною апаратурою після ремонту;
      - основні електричні норми настроювання обслуговуваного устаткування, методи перевірки і вимірювання їх;
      - принцип дії устаткування, джерел живлення;
      - будову, призначення та умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту;
      - конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв;
      - правила охорони праці в обсязі кваліфікаційної групи III.

1.4. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розбирає, здійснює капітальний ремонт електроустаткування будь-якого призначення, всіх типів і габаритів під керівництвом електромонтера більш високої кваліфікації.

2.2. Регулює та перевіряє апаратуру і прилади електроприводів після ремонту.

2.3. Ремонтує підсилювачі, прилади світлової та звукової сигналізації, контролери, пости керування, магнітні станції.

2.4. Обслуговує силові та освітлювальні електроустановки зі складними схемами вмикання.

2.5. Виконує роботу на відомчих електростанціях, трансформаторних електропідстанціях з повним їх вимиканням від напруги.

2.6. Виконує оперативні перемикання в електромережі з ревізією трансформаторів, вимикачів роз'єднувачів і приводів до них з розбиранням конструктивних елементів.

2.7. Здійснює перевірку, монтаж і ремонт схем люмінесцентного освітлення.

2.8. Розмотує, розробляє, дозує, прокладає кабель, монтує ввідні пристрої і з'єднувальні муфти, виконує кінцеві заправлення у кабельних лініях напругою до 35 кВ.

2.9. Визначає місце пошкодження кабелів, вимірює опори заземлення, потенціали на оболонці кабелю.

2.10. Виявляє та ліквідує відмовлення і несправності електроустаткування зі схемами вмикання середньої складності.

2.11. Здійснює паяння м'якими та твердими припоями.

2.12. Виконує роботи за кресленнями та схемами.

2.13. Підбирає пусковий опір для електродвигунів.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Блокування електромагнітні та електромеханічні - ремонт і регулювання.

5.2. Вимикачі масляні - ремонт з виготовленням і заміною контактів, регулювання на одночасне вмикання трьох фаз і перевіркою площини контактів.

5.3. Електродвигуни асинхронні потужністю понад 500 кВт і короткозамкнені потужністю понад 1000 кВт - розбирання, складання з усуненням пошкоджень.

5.4. Електродвигуни вибухобезпечного виконання потужністю понад 50 кВт - розбирання, ремонт, складання.

5.5. Електроколонки кранові живильні - розбирання, ремонт, складання і регулювання.

5.6. Електрофільтри - перевірка, ремонт і встановлення.

5.7. Затемнювачі - ремонт з виготовленням кінцевих вимикачів, заміною щіток і мікровимикачів.

5.8. Командоапарати, виконавчі механізми, датчики температури - перевірка, ремонт і налагодження.

5.9. Командоапарати керування підйомними столами прокатних станів - перевірка і ремонт.

5.10. Крани портальні, контейнерні перевантажувачі - поточний ремонт, регулювання та випробування електроустаткування.

5.11. Ланцюги вторинної комутації - перевірка індикаторів.

5.12. Лінії електроживлення високої напруги - перевірка під напругою.

5.13. Перевантажувачі пневматичні - технічне обслуговування, поточний ремонт приводів і пускорегулювальної апаратури, перевірка і регулювання.

5.14. Підшипники ковзання електродвигунів усіх потужностей - шабрування.

5.15. Потенціометри електронні автоматичні регулювання температури сушильних і прожарювальних печей - ремонт і налагодження.

5.16. Реле часу - перевірка та усунення несправностей в електромагнітному проводі.

5.17. Селенові випрямлячі - ремонт із заміною шайб, виготовлення перемичок з регулюванням та налагодженням.

5.18. Щити розподільні високовольтні - монтаж з установленням арматури.