* *
Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи телемеханіки;
      - будову та електричні схеми різних електричних машин, електроапаратів, електроприладів вимірювання та автоматичного регулювання;
      - загальні знання про призначення та основні вимоги до максимального струмового і захисту;
      - методи проведення випробувань електроустаткування і кабельних мереж, схеми електродвигунів та іншого обслуговуваного електроустаткування;
      - будову реле різних систем і способи його перевірки і налагодження;
      - прийоми робіт і послідовність операцій із розбирання, складання, ремонту і налагодження електричних машин великих потужностей, складного електроустаткування;
      - правила випробування захисних засобів, які застосовуються в електричних установках;
      - порядок організації безпечного ведення робіт в електроустановках, нагляду та обслуговування працюючого електроустаткування;
      - побудову геометричних кривих, необхідних для користування застосовуваними під час ремонту приладами;
      - принцип роботи перетворювачів, установок високої частоти з машинними і ламповими генераторами;
      - розрахунок потреби в статичних конденсаторах для підвищення косинуса фі;
      - способи центрування і балансування електродвигунів;
      - призначення і види високочастотного захисту;
      - правила настроювання і регулювання контрольно-вимірювальних інструментів, правила охорони праці в обсязі кваліфікаційної групи III.

1.4. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розбирає, здійснює капітальний ремонт, складає, встановлює і центрує високовольтні електричні машини та електроапарати різних типів і систем з напругою до 15 кВ.

2.2. Налагоджує схеми та усуває дефекти у складних пристроях засобів захисту та приладах автоматики і телемеханіки.

2.3. Обслуговує силові та освітлювальні установки з особливо складними схемами вмикання електроустаткування та схем машин і агрегатів, зв'язаних у поточну лінію, а також устаткування з автоматичним регулюванням технологічного процесу.

2.4. Здійснює монтаж і ремонт кабельної мережі напругою понад 35 кВ, з монтуванням увідних пристроїв і з'єднувальних муфт.

2.5. Виконує ремонт, монтаж, установлення і налагодження ртутних випрямлячів і високочастотних установок потужністю понад 1000 кВт.

2.6. Проводить монтаж, ремонт, налагодження та обслуговування пристроїв автоматичного регулювання режимів роботи доменних, сталеплавильних печей, прокатних станів, блокувальних, сигналізаційних, керуючих пристроїв тунельних печей, систем диспетчерського автоматизованого керування, поточно-транспортних технологічних ліній, зварювального устаткування з електронними схемами керування, агрегатів електроустаткування і верстатів із системами електромашинного керування, із зворотним зв'язком по струму та напрузі.

2.7. Ремонтує складне електроустаткування сушильних та вакуумних печей, унікальних автоматів максимального струму та автоматичних стрічок.

2.8. Проводить балансування роторів електричних машин, виявляє та усуває вібрацію.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автоматичні пристрої башт тушіння коксохімічних заводів - ремонт та налагодження електросхеми.

5.2. Вимикачі масляні високовольтні - капітальний ремонт.

5.3. Електрогодинникові станції всіх систем - середній і капітальний ремонт.

5.4. Електродвигуни високовольтні - капітальний ремонт, складання, встановлення і центрування.

5.5. Електросистеми механізмів завантаження доменних печей - повний ремонт і налагодження.

5.6. Електроприводи багатодвигунні з магнітними станціями і складними схемами автоматики і блокування - перевірка та ремонт.

5.7. Елементи лічильних схем спеціальних систем керування довжини розкоту, телемеханічних пристроїв на агрегатах металургійних заводів - ремонт, монтаж і налагодження.

5.8. Кабель високої напруги - визначення пошкодження, вилучення пошкодженого відрізку і монтаж вставки.

5.9. Контактори, магнітні контролери, дорожні вимикачі - ремонт та регулювання.

5.10. Навантажувачі, пневмоперевантажувачі вагонні, складські, трюмні та інші спеціальні машини - капітальний ремонт і регулювання електроустаткування в повному обсязі.

5.11. Обмежувачі вантажопідйомності магнітоелектричні - перевірка, налагодження і регулювання.

5.12. Панелі керування багаторазового волочіння зі складною схемою автоматичного пуску п'яти барабанів однією кнопкою за допомогою реле часу - ремонт і налагодження.

5.13. Панелі керування і магнітні станції високовольтних електродвигунів прокатних станів - перевірка і ремонт.

5.14. Потенціометри, сельсинові датчики з передачами - ремонт з виготовленням деталей.

5.15. Прилади радіоізотопні - монтаж та налагодження.

5.16. Пульти керування операторського освітлення - ремонт та монтаж.

5.17. Реле максимальне, фотореле - перевірка, ремонт і регулювання.

5.18. Ротори електродвигунів - балансування, виявлення та усунення вібрації.

5.19. Спредери автоматичні - визначення несправності, ремонт, монтаж, демонтаж.

5.20. Схеми автоматики рольгангів, упорів, перекидання клапанів повітронагрівачів мартенівських печей - ремонт і налагодження.

5.21. Устаткування та апаратура розподільних пристроїв високої напруги - ремонт і монтаж.