* *
Інструкція для посади "Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи електротехніки;
      - знання про постійний і змінний струм у обсязі виконуваної роботи;
      - принцип дії та будову обслуговуваних електродвигунів, генераторів, апаратури розподільних пристроїв, електромережі та електроприладів, масляних вимикачів, запобіжників, контакторів, акумуляторів, контролерів, ртутних кремнійових випрямлячів та іншої електроапаратури та електроприладів;
      - конструкцію та призначення пускових і регулюючих пристроїв;
      - прийоми і способи заміни зрощування та паяння проводу високої напруги;
      - безпечні прийоми роботи, послідовність розбирання, ремонту і монтажу електроустаткування, позначення виводів обмоток електричних машин;
      - припої і флюси;
      - провідникові електроізоляційні матеріали та їх основні характеристики і класифікації;
      - будову і призначення простого та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту та пристроїв;
      - способи замірювання електричних величин;
      - прийоми виявлення та усунення несправностей у електромережах;
      - правила прокладання кабелів у приміщеннях, під землею та підвісних тросах;
      - правила охорони праці в обсязі кваліфікаційної групи III.

1.4. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує нескладні роботи на відомчих електростанціях, трансформаторних електропідстанціях з повним їх вимиканням від напруги оперативних перемикань у електромережі, ревізією трансформаторів, вимикачів, роз'єднувачів і приводів до них без розбирання конструктивних елементів.

2.2. Регулює навантаження електроустаткування, встановленого на обслуговуваній дільниці.

2.3. Ремонтує, заряджає і встановлює вибухобезпечну арматуру.

2.4. Обробляє, зрощує, ізолює і паяє проводи напругою понад 1000 В.

2.5. Обслуговує і ремонтує сонячні і вітрові енергоустановки потужністю понад 50 кВт.

2.6. Бере участь у ремонті, оглядах і технічному обслуговуванні електроустаткування з виконанням робіт з розбирання, складання, налагодження та обслуговування електричних приладів, електромагнітних, магнітоелектричних і електродинамічних систем.

2.7. Ремонтує трансформатори, перемикачі, реостати, пости управління, магнітні пускачі, контактори та іншу нескладну апаратуру.

2.8. Виконує окремі складні ремонтні роботи під керівництвом електромонтерів вищої кваліфікації.

2.9. Виконує такелажні операції із застосуванням кранів та інших вантажопідйомних машин.

2.10. Бере участь у прокладанні трас і проводки.

2.11. Заряджає акумуляторні батареї.

2.12. Фарбує зовнішні частини приладів і устаткування.

2.13. Реконструює електроустаткування.

2.14. Обробляє за кресленням ізоляційні матеріали: текстоліт, гетинакс, фібру тощо.

2.15. Перевіряє маркування простих монтажних і принципових схем.

2.16. Виявляє та усуває відмовлення, несправності і пошкодження електроустаткування з простими схемами вмикання.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Амперметри і вольтметри електромагнітної та магнітоелектричної систем - перевірка у спеціальних умовах.

5.2. Апарати гальмівні і кінцеві вимикачі - ремонт і встановлення.

5.3. Апаратура пускова магнітних станцій прокатних станів - розбирання, ремонт і складання.

5.4. Апаратура пускорегулювальна: реостати, магнітні пускачі, пускові ящики тощо - розбирання, ремонт і складання із зачищенням підгорілих контактів, щіток або зміна їх.

5.5. Випрямлячі селенові - перевірка і ремонт.

5.6. Лійки, кінцеві муфти - розробка і монтаж на кабелі.

5.7. Гірлянди із електроламп - виготовлення з паралельним і послідовним вмиканням.

5.8. Деталі складної конфігурації для електроапаратури: фіксатори, рубильники, пальці та ящики опору - виготовлення.

5.9. Електродвигуни асинхронні з фазовим ротором потужністю до 500 кВт - розбирання та складання.

5.10. Електродвигуни вибухобезпечного виконання потужністю до 50 кВт - розбирання, ремонтування та складання.

5.11. Електродвигуни короткозамкнені потужністю до 1000 кВт - розбирання та складання.

5.12. Електроінструмент - розбирання, ремонтування та складання.

5.13. Кабелі - перевірка стану ізоляції мегомметром.

5.14. Контролери станцій управління бурової установки - перевірка, ремонт, складання і встановлення.

5.15. Крани портальні, контейнерні перевантажувачі - розбирання, ремонтування, складання контакторів, командоапаратів, реле, рубильників, вимикачів.

5.16. Навантажувачі спеціальні, трюмні, вилочні і складські машини - розбирання, ремонтування і складання контролерів, контакторів, вимикачів, пускових опорів, приладів освітлення і сигналізації.

5.17. Підшипники ковзання електродвигунів - заміна, заливання.

5.18. Потенціометри електронні автоматики регулювання температури прожарювальних печей та сушильного устаткування - монтаж, ремонт із заміною.

5.19. Прилади автоматичного вимірювання температури та опору - усунення простих несправностей, заміна датчиків.

5.20. Проводи кабелів електроживлення - підвід до верстата у газовій трубі.

5.21. Реле проміжного авторегулятора - перевірка і заміна.

5.22. Реклама світлова - монтаж.

5.23. Рубильник, роз'єднувачі - регулювання контактів на одночасне вмикання і вимикання.

5.24. Центрифуга - ревізія із чищенням тарілок.

5.25. Щити силової або освітлювальної мережі зі складною схемою (більше восьми груп) - виготовлення і встановлення.

5.26. Якорі, магнітні котушки, щіткотримачі електромашин - ремонт та заміна.