Інструкція для посади "Дефектоскопіст з магнітного контролю 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дефектоскопіст з магнітного контролю 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з магнітного контролю 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - кінематичні та електричні схеми магнітних, електромагнітних і магнітографічних дефектоскопів;
      - основи термообробки гальванопокриття;
      - правила ремонту електромагнітних індукційних дефектоскопів;
      - будову приладів для визначення магнітної проникності феритної фази.

1.4. Дефектоскопіст з магнітного контролю 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дефектоскопіст з магнітного контролю 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дефектоскопіст з магнітного контролю 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дефектоскопіст з магнітного контролю 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Визначає якість термооброблених деталей і сортує їх за марками матеріалу.

2.2. Розбраковує вироби відповідно до кількості феритної фази.

2.3. Вимірює товщину гальванічного покриття.

2.4. Будує криві намагнічування.

2.5. Визначає магнітну проникненість.

2.6. Вибирає режим підмагнічування у разі струмовихрового контролю маломагнітних і магнітних виробів.

2.7. Вибирає оптимальний режим контролю виробів струмовихровим методом.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дефектоскопіст з магнітного контролю 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дефектоскопіст з магнітного контролю 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дефектоскопіст з магнітного контролю 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дефектоскопіст з магнітного контролю 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дефектоскопіст з магнітного контролю 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дефектоскопіст з магнітного контролю 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дефектоскопіст з магнітного контролю 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дефектоскопіст з магнітного контролю 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дефектоскопіст з магнітного контролю 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дефектоскопіст з магнітного контролю 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дефектоскопіст з магнітного контролю 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дефектоскопіст з магнітного контролю 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дефектоскопіст з магнітного контролю 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дефектоскопіст з магнітного контролю 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дефектоскопіст з магнітного контролю 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дефектоскопіст з магнітного контролю 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Датчики ферозондові - визначення чутливості.

5.2. Деталі стальні - визначення товщини хромового покриття.

5.3. Заготовки прокатні - магнітопорошковий метод визначення тріщин.

5.4. З'єднання зварні відростків, відповідальних штуцерів і приваришів з трубами - магнітопорошковий контроль.

5.5. Крива гістерезису - визначення намагнічуваності.

5.6. Форсунки робочі газотурбінних двигунів - магнітопорошковий контроль паяних трубопроводів.