Інструкція для посади "Дефектоскопіст з магнітного контролю 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Дефектоскопіст з магнітного контролю 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією дефектоскопіста з магнітного контролю 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову магнітних, електромагнітних і магнітографічних дефектоскопів;
      - основи технології металів і зварювального виробництва, призначення магнітної та електромагнітної дефектоскопії;
      - технічні умови та інструкції з магнітного, магнітографічного і струмовихрового контролю;
      - способи намагнічування великих деталей.

1.4. Дефектоскопіст з магнітного контролю 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Дефектоскопіст з магнітного контролю 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Дефектоскопіст з магнітного контролю 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Дефектоскопіст з магнітного контролю 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює деталі складної конфігурації магнітним методом на стаціонарних і переносних дефектоскопах безпосередньо на агрегатах без їх зняття.

2.2. Контролює циліндричні вироби струмовихровими приладами з розшифруванням місцезнаходження дефектів за дефектограмами.

2.3. Здійснює розшифрування дефектів поверхні.

2.4. Контролює якість зварних з'єднань магнітографічним методом - запис на магнітну плівку.

2.5. Оцінює якість зварного шва.

2.6. Підбирає еталони за результатами люмінесцентного, ультразвукового і рентгенівського аналізів.

2.7. Визначає магнітну проникність аустенітних сталей за кількістю фериту.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Дефектоскопіст з магнітного контролю 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Дефектоскопіст з магнітного контролю 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Дефектоскопіст з магнітного контролю 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Дефектоскопіст з магнітного контролю 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Дефектоскопіст з магнітного контролю 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Дефектоскопіст з магнітного контролю 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Дефектоскопіст з магнітного контролю 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Дефектоскопіст з магнітного контролю 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Дефектоскопіст з магнітного контролю 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Дефектоскопіст з магнітного контролю 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Дефектоскопіст з магнітного контролю 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Дефектоскопіст з магнітного контролю 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Дефектоскопіст з магнітного контролю 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Дефектоскопіст з магнітного контролю 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Дефектоскопіст з магнітного контролю 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Дефектоскопіст з магнітного контролю 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вузли і деталі вертольота незнімні легкодоступні - магнітопорошковий контроль.

5.2. Деталі зі сталі аустенітного класу - визначення приладом кількості феритної фази після гартування.

5.3. З'єднання зварних фланців, кілець, проміжних штуцерів і ніпелів з трубами - магнітопорошковий контроль.

5.4. Зразки контрольні - виготовлення дефектограм.

5.5. Система запису і маркування під час струмовихрового контролю - настроювання і регулювання.

5.6. Шви зварні сталей аустенітного класу - реєстрація приладом розподілення феритної фази.