Інструкція для посади "Начальник котельні", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник котельні" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професійним спрямуванням: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інші керівні і нормативні документи вищих органів стосовно теплопостачання споживачів, безпечної роботи котельного устаткування, організації виробничо-господарської діяльності котельні;
      - правила технічної експлуатації електричних і теплових станцій та мереж;
      - організацію роботи з персоналом, зайнятим у енергетичному виробництві;
      - положення та інструкції з розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві, порушень у роботі теплових мереж і енергосистем;
      - технічні характеристики устаткування котельні;
      - технологічний процес вироблення теплоенергії та теплопостачання споживачів;
      - електричні та технологічні схеми котельні, схеми тепло-, паро і водопроводів та зовнішніх тепломереж;
      - схеми паливопостачання, принципові схеми та принципи роботи релейного захисту, автоматичних і регулюючих пристроїв, контрольно-вимірювальних приладів, засобів сигналізації та зв'язку;
      - вимоги екологічного законодавства щодо охорони навколишнього середовища, передовий вітчизняний і світовий досвід у галузі теплопостачання та експлуатації котельного устаткування;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - трудове законодавство.

1.4. Начальник котельні призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник котельні підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник котельні керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник котельні під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю котельні.

2.2. Забезпечує безперервне теплопостачання споживачів згідно із затвердженими графіками, безпечну роботу устаткування в котельні, додержання вимог правил технічної експлуатації та пожежної безпеки.

2.3. Організовує розроблення та впровадження організаційно-технічних заходів з підвищення надійності роботи котельного устаткування, зниження втрат теплової енергії, раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів, скорочення простоїв устаткування в період ремонту, підготовки його до роботи з урахуванням сезонних умов.

2.4. Вживає заходів щодо впровадження нової техніки і прогресивної технології виробництва, передових прийомів і методів праці.

2.5. Бере участь у розгляді технічних проектів реконструкції, проведенні експериментальних робіт та випробуваннях нового устаткування перед уведенням його в експлуатацію, прийманні устаткування після капітального ремонту і монтажу, у роботі комісій з розслідування причин аварій, відмов у роботі котельного устаткування, а також випадків виробничого травматизму.

2.6. Визначає поточні та перспективні обсяги робіт котельні.

2.7. Забезпечує перегляд чинних та розроблення нових нормативних документів, складання заявок на інструменти, матеріали, запасні частини, захисні засоби, необхідні для проведення робіт з технічного обслуговування і ремонту котельного устаткування.

2.8. Контролює зберігання та правильне використання матеріальних цінностей.

2.9. Організовує облік та аналіз роботи устаткування, забезпечує своєчасну підготовку звітності про результати діяльності котельні.

2.10. Бере участь у роботі з підвищення кваліфікації персоналу котельні, у роботі атестаційної комісії, організації та проведенні протиаварійних і протипожежних тренувань персоналу.

2.11. Керує працівниками котельні.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник котельні має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник котельні має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник котельні має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник котельні має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник котельні має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник котельні має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник котельні має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник котельні має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник котельні має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник котельні несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник котельні несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник котельні несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник котельні несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник котельні несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник котельні несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник котельні несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.