Інструкція для посади "Начальник котельні", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник котельні" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, для бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативні акти, накази і розпорядження органів вищого рівня з питань організації виробництва та розподілення тепла;
      - встановлене устаткування і правила його технічної експлуатації;
      - основи економіки та організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства, правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник котельні призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник котельні підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник котельні керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник котельні під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю котельні з виробництва та розподілення теплової енергії для обігріву житла і побутової потреби населення та на комунально-побутові і технологічні потреби підприємств, організацій, установ.

2.2. Забезпечує безперебійне виробництво теплової енергії згідно з температурою зовнішнього повітря, раціональне використання котельного устаткування і теплових мереж.

2.3. Контролює дотримання установлених лімітів та питомих норм витрат палива (твердого, рідкого, газоподібного), електроенергії і води, своєчасну оплату використаної теплової енергії споживачами.

2.4. Організовує розроблення заходів щодо зменшення собівартості виробленої теплової енергії і контролює їх виконання.

2.5. Здійснює керівництво роботами з локалізації та ліквідації аварійних ситуацій у котельні та на теплових мережах.

2.6. Організовує будівництво нових об'єктів і реконструкцію діючих, своєчасну і якісну підготовку котельні та теплових мереж до експлуатації в осінньо-зимовий період.

2.7. Здійснює керівництво з розроблення поточних і перспективних планів розвитку та удосконалення матеріально-технічної бази котельні.

2.8. Організовує роботу з обліку та звітності за всіма розділами господарсько-фінансової діяльності підприємства.

2.9. Забезпечує підбір, розстановку та навчання кадрів, контролює виконання працівниками посадових обов'язків.

2.10. Організовує оперативний контроль стану охорони праці і протипожежного захисту.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник котельні має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник котельні має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник котельні має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник котельні має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник котельні має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник котельні має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник котельні має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник котельні має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник котельні має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник котельні несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник котельні несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник котельні несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник котельні несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник котельні несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник котельні несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник котельні несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.