Інструкція для посади "Касир багажний на водному транспорті", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Касир багажний на водному транспорті" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - касир багажний I категорії: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи на посаді касира багажного II категорії - не менше 3 років. Касир багажний II категорії: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - порядок виконання роботи багажного відділення;
      - тарифні керівництва, форми провізних документів;
      - схему відповідної транспортної мережі;
      - основні маршрути прямування транспорту;
      - міжнародні та внутрішні пасажирські тарифи;
      - правила перевезення багажу;
      - правила експлуатації друкарських та обчислювальних машин;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Касир багажний на водному транспорті призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Касир багажний на водному транспорті підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Касир багажний на водному транспорті керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Касир багажний на водному транспорті під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Оформлює квитанції та дорожні відомості на перевезення багажу, вантажобагажу та пошти.

2.2. Визначає суму провізного сплачування і здійснює розрахунки з пасажирами за перевезення та збереження багажу та вантажобагажу.

2.3. Встановлює розміри перерахування з безготівкового рахунка за перевезення пошти для підприємств міністерства зв'язку, веде книги обліку приймання для відправлення, прибуття та видачі багажу, вантажобагажу та пошти.

2.4. Складає касовий звіт.

2.5. Здає гроші й чеки на сплату перевезень багажу та вантажобагажу.

2.6. Забезпечує збереження грошових коштів, квитанцій, дорожних відомостей та чеків.

2.7. Вносить у тарифні керівництва зміни, що виникають внаслідок прийнятих відповідними органами рішень.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Касир багажний на водному транспорті має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Касир багажний на водному транспорті має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Касир багажний на водному транспорті має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Касир багажний на водному транспорті має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Касир багажний на водному транспорті має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Касир багажний на водному транспорті має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Касир багажний на водному транспорті має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Касир багажний на водному транспорті має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Касир багажний на водному транспорті має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Касир багажний на водному транспорті несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Касир багажний на водному транспорті несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Касир багажний на водному транспорті несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Касир багажний на водному транспорті несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Касир багажний на водному транспорті несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Касир багажний на водному транспорті несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Касир багажний на водному транспорті несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.