Інструкція для посади "Касир багажний автотранспортний", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Касир багажний автотранспортний" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - старший касир багажний: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією касира - не менше 1 року. Касир багажний: повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила виконання касових і банківських операцій у межах ведення обліку і звітності;
      - правила перевезень багажу;
      - порядок організації роботи багажного відділення та реєстрації документів;
      - форми провізних документів;
      - розміри плати за послуги перевезення і збереження багажу, порядок розрахунків із замовниками;
      - основні маршрути проходження транспорту;
      - правила збереження бланків суворої звітності і порядок їхнього обліку;
      - правила ведення касової книги і складання касової звітності;
      - положення про матеріальну відповідальність робітників та службовців;
      - правила експлуатації обчислювальної техніки.

1.4. Касир багажний автотранспортний призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Касир багажний автотранспортний підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Касир багажний автотранспортний керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Касир багажний автотранспортний під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розрахунки із замовниками за визначеною сумою оплати за надання послуг перевезення і збереження багажу.

2.2. Оформлює необхідну документацію на перевезення багажу.

2.3. Визначає розмір перерахувань за безготівковим розрахунком.

2.4. Виконує розрахунки і здійснює заходи з повернення коштів замовнику за невиконані перевезення багажу.

2.5. Здійснює операції з приймання, обліку, видачі і збереження коштів і цінних паперів.

2.6. Веде книги обліку здійснення операцій відправлення, прибуття і видачі багажу.

2.7. Складає касовий звіт.

2.8. Здає кошти і чеки за оплату перевезень багажу старшому касиру чи інкасатору.

2.9. Забезпечує збереження коштів, квитанцій і чеків.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Касир багажний автотранспортний має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Касир багажний автотранспортний має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Касир багажний автотранспортний має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Касир багажний автотранспортний має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Касир багажний автотранспортний має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Касир багажний автотранспортний має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Касир багажний автотранспортний має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Касир багажний автотранспортний має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Касир багажний автотранспортний має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Касир багажний автотранспортний несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Касир багажний автотранспортний несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Касир багажний автотранспортний несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Касир багажний автотранспортний несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Касир багажний автотранспортний несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Касир багажний автотранспортний несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Касир багажний автотранспортний несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.