Інструкція для посади "Касир квитковий I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Касир квитковий I категорії" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Стаж роботи за професією касира квиткового II категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила виконання касових і банківських операцій у межах ведення обліку і звітності;
      - форми проїзних документів на внутрішніх і міжнародних перевезеннях;
      - порядок оформлення і продажу квитків для проїзду в спеціальні зони;
      - призначення, будову і правила обслуговування використовуваного устаткування;
      - правила обліку і передання відомостей про наявність вільних місць у поїздах, автобусах, літаках, на суднах;
      - встановлену звітність і порядок її складання.

1.4. Касир квитковий I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Касир квитковий I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Касир квитковий I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Касир квитковий I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Оформляє і продає проїзні та перевізні документи за видами транспорту в міжнародному, змішаному, прямому (каботажному), місцевому і приміському сполученнях, на прогулянкові, туристичні круїзні рейси за попередніми замовленнями, колективними заявками, на проїзд з "прямою плацкартою" і зворотний виїзд.

2.2. Розподіляє місця по касах і передає відомості про залишок вільних місць після відправлення поїзда, судна, автобуса, літака.

2.3. Розподіляє по касах квитки і абонементи в театрах, кінотеатрах, цирках, клубах, парках, на стадіонах та в інших видовищних закладах.

2.4. Складає відповідно до встановленої періодичності касові звіти про продаж квитків.

2.5. Вносить затверджені зміни до тарифних і допоміжних керівних матеріалів.

2.6. Бере участь в обслуговуванні, налагодженні і ремонті використовуваного устаткування.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Касир квитковий I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Касир квитковий I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Касир квитковий I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Касир квитковий I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Касир квитковий I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Касир квитковий I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Касир квитковий I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Касир квитковий I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Касир квитковий I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Касир квитковий I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Касир квитковий I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Касир квитковий I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Касир квитковий I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Касир квитковий I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Касир квитковий I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Касир квитковий I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.