* *
Інструкція для посади "Агент з розшуку вантажів та багажу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Агент з розшуку вантажів та багажу" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - порядок розшуку багажу та вантажів;
      - правила ведення актово-претензійної роботи;
      - правила перевезення багажу та вантажів;
      - схему відповідної транспортної мережі;
      - основні маршрути прямування транспорту до пунктів перевантаження багажу та вантажів;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Агент з розшуку вантажів та багажу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Агент з розшуку вантажів та багажу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Агент з розшуку вантажів та багажу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Агент з розшуку вантажів та багажу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює розшук багажу та вантажів за вимогами, що надійшли.

2.2. Оформлює комерційні акти в разі роз'єднання багажу та вантажів від документів та незбереження багажу та вантажів.

2.3. Бере участь у перевірці та готує донесення про незбереження багажу та вантажів.

2.4. Приймає та обробляє вхідні та вихідні комерційні акти, телеграми, акти комісійних перевірок та експертизи.

2.5. Розглядає позов і претензії щодо незбережених перевезень та готує висновки стосовно них.

2.6. Бере участь у розгляді претензій в арбітражних органах.

2.7. Оформлює документи на багаж та вантажі, що не розшукуються отримувачем, на їх реалізацію.

2.8. Веде книги обліку розшуку багажу та вантажів та реєстрації комерційних актів.

2.9. Веде картотеку на незбережені багаж та вантажі.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Агент з розшуку вантажів та багажу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Агент з розшуку вантажів та багажу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Агент з розшуку вантажів та багажу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Агент з розшуку вантажів та багажу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Агент з розшуку вантажів та багажу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Агент з розшуку вантажів та багажу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Агент з розшуку вантажів та багажу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Агент з розшуку вантажів та багажу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Агент з розшуку вантажів та багажу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Агент з розшуку вантажів та багажу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Агент з розшуку вантажів та багажу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Агент з розшуку вантажів та багажу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Агент з розшуку вантажів та багажу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Агент з розшуку вантажів та багажу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Агент з розшуку вантажів та багажу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Агент з розшуку вантажів та багажу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.