* *
Інструкція для посади "Агент із замовлень населення на перевезення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Агент із замовлень населення на перевезення" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти, положення, інструкції, інші керівні матеріали і документи з питань транспортно-експедиційної діяльності;
      - правила перевезень вантажів автомобільним транспортом;
      - порядок приймання замовлень, діючі тарифи на послуги транспортно-експедиційного підприємства;
      - форми і правила оформлення документації з транспортно-експедиційного обслуговування;
      - порядок складання звітності;
      - основи організації праці;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Агент із замовлень населення на перевезення призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Агент із замовлень населення на перевезення підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Агент із замовлень населення на перевезення керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Агент із замовлень населення на перевезення під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає замовлення від населення на послуги з експедиції (транспортування) вантажів або майна та інші послуги, що надаються транспортно-експедиційним підприємством відповідно до умов договору.

2.2. Оформлює необхідну документацію з урахуванням діючих тарифів на послуги.

2.3. Передає на виконання в диспетчерський пункт підприємства прийняті замовлення.

2.4. Забезпечує правильність обліку та зберігання бланків суворої звітності і веде їх облік.

2.5. Розглядає скарги замовників, заяви і пропозиції, вживає заходів до усунення причин, що їх викликають.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Агент із замовлень населення на перевезення має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Агент із замовлень населення на перевезення має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Агент із замовлень населення на перевезення має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Агент із замовлень населення на перевезення має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Агент із замовлень населення на перевезення має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Агент із замовлень населення на перевезення має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Агент із замовлень населення на перевезення має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Агент із замовлень населення на перевезення має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Агент із замовлень населення на перевезення має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Агент із замовлень населення на перевезення несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Агент із замовлень населення на перевезення несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Агент із замовлень населення на перевезення несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Агент із замовлень населення на перевезення несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Агент із замовлень населення на перевезення несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Агент із замовлень населення на перевезення несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Агент із замовлень населення на перевезення несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.