* *
Інструкція для посади "Агент з приймання замовлень на квитки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Агент з приймання замовлень на квитки" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - інструкції, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту;
      - правила перевезень пасажирів автомобільним транспортом;
      - форми проїзних та інших необхідних для роботи документів;
      - розклад руху автобусів;
      - порядок розташування місць у автобусах;
      - тарифи на перевезення пасажирів та багажу і пільги, що надаються окремим категоріям громадян;
      - порядок складання звітності.

1.4. Агент з приймання замовлень на квитки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Агент з приймання замовлень на квитки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Агент з приймання замовлень на квитки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Агент з приймання замовлень на квитки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає та оформлює замовлення на придбання пасажирами проїзних документів.

2.2. Повідомляє замовників про час і порядок отримання замовлення.

2.3. Заповнює бланки замовлень і здає їх квитковому касиру для оформлення проїзних документів.

2.4. Веде книгу обліку одержаних замовлень.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Агент з приймання замовлень на квитки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Агент з приймання замовлень на квитки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Агент з приймання замовлень на квитки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Агент з приймання замовлень на квитки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Агент з приймання замовлень на квитки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Агент з приймання замовлень на квитки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Агент з приймання замовлень на квитки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Агент з приймання замовлень на квитки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Агент з приймання замовлень на квитки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Агент з приймання замовлень на квитки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Агент з приймання замовлень на квитки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Агент з приймання замовлень на квитки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Агент з приймання замовлень на квитки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Агент з приймання замовлень на квитки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Агент з приймання замовлень на квитки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Агент з приймання замовлень на квитки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.