* *
Інструкція для посади "Диктор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Диктор" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - порядок передавання програм, оперативної інформації та інших повідомлень;
      - правила користування радіотрансляційною апаратурою і управління телемеханічними та електронними покажчиками;
      - правила грамотного читання заздалегідь підготовлених текстів;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Диктор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Диктор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Диктор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Диктор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде передачі по службовій радіотрансляційній мережі спеціальних програм та оперативної інформації згідно з установленим графіком, передає також розпорядження керівництва та у разі потреби оголошення на прохання громадян.

2.2. На вокзалі управляє телемеханічним або електронним покажчиком відправлення суден.

2.3. Стежить за роботою радіоапаратури та інших засобів передачі інформації і вживає заходів щодо усунення їх несправності.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Диктор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Диктор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Диктор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Диктор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Диктор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Диктор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Диктор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Диктор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Диктор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Диктор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Диктор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Диктор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Диктор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Диктор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Диктор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Диктор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.